Východní Evropa

Východní Evropa

Země východní Evropy byly do roku 1991 součástí Sovětského svazu. Mají hodně společného
– kromě dějin také podnebí, náboženství, jazyky, těžbu, průmysl i zemědělství; všechny jsou
republiky.

Pobaltské země:
Všechny tři leží u Baltského moře, jsou v Evropské unii a NATO, obyvatelé jsou převážně
katolíci.

Estonsko:
Hlavní město Tallin
Počet obyvatel 1, 3 milionu
Estonci jsou jazykově spřízněni s Finy. V zemi je hodně historických památek a jezer, to přeje cestovnímu ruchu. Těžba rašeliny.
Specialita: Rosolje (octová omáčka)

Lotyšsko:
Hlavní město Riga
Počet obyvatel 2, 3 milionu
V zemi je hodně listnatých lesů, které jsou využívány k těžbě dřeva. Riga je významným přístavem. Chov skotu a rybolov. V Lotyšsku žije velká ruská národnostní menšina (asi třetina obyvatel).
Specialita: Huspenina

Litva:
Hlavní město Vilnius
Počet obyvatel 3, 4 milionu
Strojírenský průmysl, rybolov, chov skotu a zpracování jantaru. V dřívějších dobách byla Litva velkým evropským státem.
Specialita: polévka z řepy

Ostatní státy východní Evropy:

Bělorusko:
Hlavní město Minsk
Počet obyvatel 10 milionů
Totalitní stát (prezident Lukašenko). Země byla prakticky zničena v druhé světové válce a
později se musela vyrovnat s následky jaderné havárie v Černobylu. Většinu země pokrývají
lesy a bažiny. Těžba rašeliny a dřeva. V Bělověžském národním parku žijí chránění zubři
evropští. Přes Bělorusko vedou ropovody a plynovody z Ruska (časté spory). Chemický
průmysl zpracovává draselné soli.
Specialita: brambory na mnoho způsobů

Ukrajina:
Hlavní město Kyjev
Počet obyvatel 52 milionů
Ukrajina je druhá největší země Evropy. V zemi žijí pravoslavní Ukrajinci i Rusové. Na západě země se rozkládá hornatá Podkarpatská Rus, dříve patřící k Československu. Je
to chudá oblast s pastvinami a těžbou dřeva. Na jihu, při pobřeží Černého moře se rozkládá poloostrov Krym se subtropickým podnebím. Na Krymu je rekreace s hlavním střediskem Jalta. Střed a východ země je pokrytý rovinatou stepí. Jsou na ní úrodné černozemě, na kterých se pěstuje obilí a pase se skot a koně. Je to obilnice Evropy. Nachází se zde značné nerostné bohatství. Těží se černé uhlí, železná ruda a mangan. Průmysl je převážně těžký – hutě, strojírny, chemické závody. Hodně lidí je nezaměstnaných, a proto jich mnoho jezdí pracovat do jiných zemí Evropy. Velice známý je přístav Oděssa s námořnickou školou. V Černobylu stojí nechvalně proslulá jaderná elektrárna. Hlavní město Kyjev je velice starobylé, turisty vyhledávané.
Specialita: Boršč

Moldavsko:
Hlavní město Kišiněv
Počet obyvatel 4, 5 milionu
Moldavsko je zaostalá, převážně zemědělská země. Pěstuje se obilí, zelenina a tabák. Hodně
mužů odchází za prací do západní Evropy. Moldavané patří k románským národům.
Specialita: Kuřecí vývar

Rusko:
Hlavní město Moskva
Počet obyvatel 150 milionů
Rusko je největší stát na světě, má rozlohu přes 17 milionů km2. Rozkládá se na dvou světadílech – v Evropě a v Asii. Má rozmanité přírodní poměry. Rusko je mnohonárodnostní stát. Nejvíce je samozřejmě Rusů, dále v zemi žijí Tataři, Jakuti, Evenkové aj. Hlavní církev je církev pravoslavná. V Asijské části žije hodně buddhistů. Rusové píší azbukou. Evropská část Ruska je hospodářsky rozvinutější. Má vhodné podmínky pro zemědělství, co se týče povrchu a půdy. Podnebí již tolik příznivé není, velké výkyvy teplot a nedostatek srážek jsou vhodné pro pěstování méně náročných plodin. Hlavní plodiny jsou obilí (pšenice a ječmen, brambory, zelenina). Chovají se skot, drůbež a prasata. Loví se ryby. Důležitá je těžba dřeva. Rusové velmi rádi sbírají houby, kterými si zpestřují jídelníček. Asijská část je pro zemědělství využívána velmi málo. Naleziště surovin jsou tam ale obrovská. Těží se ropa, zemní plyn, zlato, diamanty, železná ruda, barevné kovy. Rozvinutý průmysl je těžební, hutnický, strojírenský a chemický. Největší centra průmyslu jsou Moskva, Sankt Peterburg, Novosibirsk, Nižnyj Novgorod. Investuje se do vědy a výzkumu (kosmický program). Nezaměstnanost je v Rusku ale velká a přibývá chudých lidí, obzvláště na venkově. V protiváze k tomuto jevu je v zemi množství lidí velmi bohatých. Rusko má všechny druhy dopravy. Silnice nejsou nejkvalitnější a jejich síť není hustá. Důležitá je železniční doprava, hlavně na Sibiři. Zemi protkává síť ropovodů a plynovodů. Letecká doprava je vzhledem k terénu a kvůli věčně zmrzlé půdě velice důležitá. Námořní a říční doprava jsou na vysoké úrovni. Důležité přístavy: Sankt Peterburg, Murmansk, Vladivostok.
Specialita: Pirohy, Pelmeně aj.

reklama