Zakavkazsko

Zakavkazsko

Zakavkazsko se rozkládá mezi pohořími Velký a Malý Kavkaz. Na území leží tři republiky:
Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán. Tyto země byly součástí Sovětského svazu do roku 1991.
Oblast je převážně hornatá. Podnebí je subtropické a vysokohorské. Řeky jsou krátké, prudké. V horách se nacházejí krásná ledovcová jezera.

Gruzie:
V zemi jsou zásoby manganu a uhlí. Typické plodiny čajovník a vinná réva. V horách je chov ovcí. Obyvatelé Gruzie se dožívají vysokého věku. Jsou to většinou pravoslavní křesťané. Hlavní město Tbilisi. Přímořská letoviska u Černého moře jsou Suchumi a Batumi.

Arménie:
Arménie je vnitrozemský stát. Území bylo osídleno již od pravěku. V minulosti byla země těžce zkoušena tureckou genocidou, ničivým zemětřesením, občanskými válkami. Arménie je nejstarším křesťanským státem na světě. Hlavní město je Jerevan, je velice malebné. Za národní horu Arméni považují biblický Ararat. Ten ale leží již za hranicí s Tureckem. Turisty přitahuje nádherné horské jezero Sevan, či chrám Ečmiadzin. Krajina je porostlá stepním rostlinstvem. Na rozsáhlých loukách se pasou ovce a skot. Pěstování vinné révy, ze které se kromě vín vyrábí i proslulý koňak Armaňak. Dále se pěstuje ovoce – granátová jablka. Arméni jsou umělecky nadaní. Někteří se prosadili i v zahraničí (hudební skladatel Aram Chačaturjan).

Ázerbájdžán:
Leží u Kaspického moře. Hlavní město se jmenuje Baku. Většina obyvatel vyznává islám.
Země prakticky žije z těžby ropy. Ta se těží z mělkého mořského dna. V zemi jsou veliké
výškové rozdíly povrchu – od téměř 5 000 m vysokých hor po nížinu ležící pod hladinou
světového moře. Vody je v Ázerbájdžánu nadbytek, na prudkých řekách byly vybudovány
přehradní nádrže s hydroelektrárnami. Chov ovcí, oslů, koní. Pěstování obilí. Ázerbájdžánská
kuchyně je velmi ceněná (např. šašlik).

reklama