Západní Evropa

Západní Evropa

Velká Británie:
Hlavní město Londýn
60 milionů obyvatel
Země je monarchie
Ostrovní stát s oficiálním názvem Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Skládá se ze čtyř zemí: Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska. Země je velice bohatá a její obyvatelstvo je pestré. Je to důsledek faktu, že Velká Británie byla největší koloniální mocností světa. Většina obyvatel žije ve městech.
Zemědělství: země je téměř bez lesů, ale má rozsáhlé parky. Převládá chov ovcí, skotu a koní (dostihy). Pěstuje se obilí a zelenina.
Průmysl: prakticky všechna odvětví. Těžba ropy a zemního plynu ze Severního moře. Dále černé uhlí, železná ruda. Nejrozšířenější je strojírenství. Výroba dopravních prostředků,
automobily (Rolls Royce, Bentley, Mustang, Jaguar, Rover, Mini Cooper), vlaky, lodě,
letadla. Tradiční textilní průmysl (město Manchester), potravinářské koncerny.
Doprava je hustá, jezdí se vlevo a kvalitní (taxi). Letiště Heathrow patří mezi největší na
světě. Británie je centrem financí i vzdělanosti (Oxford). V zemi se ctí tradice. Je kolébkou
fotbalu a populární hudby.
Specialita: ryba s hranolky

Irsko:
Hlavní město Dublin
4 miliony obyvatel
Země je republika
Většina Irů žije ve městech, hovoří irsky i anglicky a je katolického vyznání. Dříve chudá
země prošla hospodářským růstem, nyní je ale v bankrotní krizi.
Zemědělství: tradiční pastviny s chovem ovcí, koní a skotu. Rybolov. Pěstování brambor,
zeleniny a krmiv.
Průmysl: těžba uhlí a rašeliny pro energetika, dále potravinářství (pivo, whisky), strojírenství
(počítače), lodě. Populární hudba a výroba filmů.
Specialita: whisky Jameson

Francie:
Hlavní město Paříž
60 milionů obyvatel
Země je republika
Francie je po všech stránkách zemí velice pestrou. Obyvatelé jsou převážně Francouzi, ale žije zde také mnoho menšin (Katalánci, Korsičané) a přistěhovalců (Tunisané, Alžířané). Časté rasové nepokoje. Země patří k světovým velmocím.
Zemědělství: velmi vhodné podmínky. Proslulé je pěstování vinné révy, s následnou výrobou vín a koňaků. Obilí, řepa, ovoce, brambory, subtropické plodiny. První místo v chovu skotu v Evropě. Dále chov prasat, drůbeže, ovcí a rybolov.
Průmysl: velmi vyspělý a rozsáhlý. Těžba uhlí a železné ruda na severovýchodě země, dále
bauxit, sůl a uran. Jaderné a sluneční elektrárny. V severních oblastech hutnictví. Výroba
zbraní, letadel, lodí a vlaků. Automobilky Peugeot, Renault a Citroen. Kosmetické výrobky,
drogerie. Výroba látek (Lyon) a oděvů (Paříž – módní centrum světa). Potravinářský průmysl. Významný je cestovní ruch (Alpy, Riviera, Paříž). Ohromné kulturní dědictví např. stavby, osobnosti např. spisovatelé, malíři, skladatelé, vojevůdci, králové.
Specialita: nejlepší kuchyně na světě – lanýže, žabí stehýnka, ústřice, šampaňské atd…

Belgie:
Hlavní město Brusel
10, 5 milionu obyvatel
Země je monarchie
Belgičané hovoří vlámsky, francouzsky a německy. Brusel je i hlavním městem Evropské Unie. Velmi vyspělá země.
Zemědělství: chov prasat, skotu na mléko, pěstování obilí a brambor, květiny.
Průmysl: těžba uhlí, ropy a zemního plynu. Velké hutě, chemické závody. Brusírny diamantů, výroba krajek. Potravinářský průmysl – proslulá výroba piva a čokoládové pralinky. Země má hustou síť silnic a železnic. Velký přístav Antverpy.
Turisticky ruch: Bruggy, Brusel a Waterloo.
Specialita: hranolky, škeble

Nizozemí:
Hlavní město Amsterdam
(vláda v Haagu)
16 milionů obyvatel
Země je monarchie
Nížinatý hustě zalidněný stát. Je bývalou koloniální mocností, proto zde žije i hodně obyvatel tmavé barvy pleti.
Zemědělství: typické je pěstování květin (tulipány). Dále obilí a zelenina (pěstuje
se na poldrech, což je vysušené mořské dno). Hodně skleníků. Chov skotu na mléko (sýry Gouda, Eidam), prasata, drůbež, rybolov.
Průmysl: velká těžba ropy a zemního plynu ze severního moře, potravinářský průmysl (např. zpracování kakaa). Elektronika (Philips). Výroba dopravních prostředků (jízdní kola), nábytku, rafinérie ropy. Největší přístav světa Rotterdam. Mnoho plavebních kanálů.
Zajímavosti: větrné mlýny, dřeváky, mnoho galerií s uměleckými díly
Specialita: uzený úhoř, fazole se špekem

Lucembursko:
Hlavní město Lucemburk
450 tisíc obyvatel
Země je monarchie
Obyvatelé mluví francouzsky, německy a lucembursky. Země je kosmopolitní. Panovnický
rod Lucemburků hrál velkou roli v evropských dějinách.
Zemědělství: pěstování vinné révy a obilí, chov skotu.
Průmysl: hutě a energetika
Země je velice bohatá (banky, evropské instituce).
Cestovní ruch: Rádio Lucemburk.
Specialita: Ardenská šunka

reklama