Země Guinejského zálivu a Střední Afriky

Země Guinejského zálivu a Střední Afriky

Země:
Senegal (Dakar), Gambie, Kapverdy, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží
slonoviny, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Rovníková Guinea, Svatý
Tomáš a Princův ostrov, Gabon, Kongo, Středoafrická republika, Demokratická republika
Kongo (Kinshasa).

Povrch:
Tyto země jsou převážně nížinaté, pouze v Kamerunu najdeme pohoří (sopka Kamerunská
hora) a také je pohoří Ruwenzori na východě Demokratické republiky Kongo.

Podnebí:
Je to podnebí tropické, vlhké až rovníkové.

Vodstvo:
Řeky jsou velmi bohaté na vodu, nejdůležitější jsou Kongo, Niger a Volta. Slouží jako
dopravní cesty, k rybolovu.

Rostlinstvo:
Převažují tropické lesy – deštné pralesy

Živočišstvo:
Obrovské množství druhů, především hmyzu.

Obyvatelstvo:
Obyvatelé mají tmavou barvu pleti, jde převážně o černochy. Nejpočetnější skupinou jsou
Bantuové. V povodí Konga žijí Pygmejové – původní obyvatelé Afriky. Obyvatel bílé pleti je
zde velmi málo, zdejší podnebí jim nesvědčí. Většina obyvatel je křesťanského vyznání, ale
stále více zde získává na oblibě islám. Časté jsou náboženské spory, protože v mnoha zemích
žijí obyvatelé obou těchto vyznání. V odlehlých oblastech povodí Konga obyvatelé vyznávají
primitivní náboženství, uctívají přírodní síly, zvířata, věci – jsou to animisté. Před staletími
otrokáři právě z těchto oblastí vyváželi nejvíce otroků do Ameriky.

Hospodářství:
Většinu oblasti pokrývají tropické deštěné lesy. Dřevo stromů z této oblasti je velice cenné,
kácí se a zpracovává, vyváží se do celého světa. K nejvýznamnějším dřevinám patří mahagon
a eben. Na vykácených oblastech lidé zakládají nové plantáže. Pěstují se užitkové stromy –
papája, avokádo, chlebovník, mangovník, kaučukovník, palma olejná, kávovník, kakaovník.
Hlavní složku potravin tvoří obiloviny – proso, rýže. Dále hlízy – maniok, batáty, jamy a
zelenina. Pěstuje se koření – muškátový oříšek, hřebíček a podzemnice olejná. Maso je
vzácné. Chová se skot.
Obyvatelé pracují převážně v zemědělství, ale také těží nerostné suroviny. Těch je v této
oblasti Afriky mnoho. Ze šelfu v Guinejském zálivu se těží ropa a zemní plyn. Největší těžbu
a zásobu má Nigérie. Na západě oblasti se těží fosfáty, bauxit a železná ruda. V povodí Konga
je to uranová a manganová ruda, kobalt a cín. Prakticky celá oblast je proslulá těžbou zlata a
diamantů. Nerostné bohatství se ale nezpracovává na místě, témě vše se vyváží.
Zpracovatelský průmysl je omezen na zpracování ropy a potravinářství.
Obyvatelé kolem Guinejského zálivu jsou ohroženi především tropickými nemocemi –
malárií, spavou nemocí, dále divokou zvěří a časté jsou občanské nepokoje. Lidé se
nedožívají příliš vysokého věku. Příjmy z turistického ruchu jsou nízké. Přesto má před sebou
tato oblast lepší budoucnost než země Sahelu.

reklama