Život v oceánech a mořích

Život v oceánech a mořích

Oceány pokrývají dvě třetiny povrchu Země. Existují čtyři oceány: Tichý, Atlantický, Indický
a Severní ledový. Oceány existují téměř 4 mld. let a neustále se vyvíjejí. Samozřejmě se
vyvíjí i živé organismy v nich.
Musely se přizpůsobit životním podmínkám v různých částech oceánů, v různé teplotě,
salinitě, hloubce. Podle teploty vody, kterou v závislosti na podnebí dělíme oceán do tří pásů:
a) tropická moře
b) moře mírného pásu
c) moře polární

Tropická moře mají většinu roku stálou teplotu vody, asi 30°C. Živočichové těchto moří jsou druhově velmi početní, tvarově mohou být zvláštní, časté jsou pestré barvy. Nejtypičtější obyvatelé tropických moří jsou malí živočichové – koráli, kteří si staví vápenaté schránky. Postupným narůstáním těchto schránek vznikají korálové útesy. Tropické ryby tvoří velká hejna, žijí zde létající ryby, různé druhy žraloků a delfínů, sépií a olihně, mořští hadi, obrovští měsíčníci atd, želvy, korýši.

Moře mírného pásu
Pro tato moře je typická poměrně vysoká teplota vody v létě, až 28°C a v zimě naopak klesá teplota až téměř k nule. Množství živočišných druhů je menší než v tropech, ale zato se zde vyskytují obrovská hejna. Nejbohatší loviště ryb jsou v mělkých šelfových mořích v místech setkání teplých a studených mořských proudů. Loví se tresky, makrely, sledi, sardinky, tuňáci, dále garnáti, humři, langusty, krevety.

Moře polární
Především jde o Severní ledový oceán, dále oceán kolem Antarktidy a nejsevernější části
Atlantského a Tichého oceánu. Voda ledová je zde ledová, pokrytá ledovci a krami, místy je
souvislá vrstva ledu.
Typická zvířata jsou velryby – (kosatka, dravá velryba grónská, plejtvák obrovský). Živí se
buď krilem (planktonem) nebo mroži, tuleni, lachtany nebo tučňáky, kteří zde také žijí.
Najdeme zde ryby přizpůsobené ledové vodě.
V hloubkách oceánů žijí živočichové přizpůsobení velkému tlaku a naprosté tmě. Tyto ryby
mají velké oči, obrovské tlamy s ostrými zuby, často mohou světélkovat. Bývají to
mrchožrouti. Žije zde i prastará ryba Latimérie podivná.

Živočichové v mořích jsou ohroženi nadměrným
rybolovem, znečištěním z ropných plošin a haváriemi tankerů. Korálové útesy trpí invazí cizích zavlečených živočichů. Do moří ústí kanalizace, řeky do nich přenášejí jedovaté látky těžké kovy. V mořích jsou položeny kabely a probíhá zde těžby rud z mořského dna, tím jsou živočichové rušeni. Škodlivá je i vysoká koncentrace turistů na mořském pobřeží.

reklama