Úvaha/zamyšlení

Úvaha/zamyšlení

Úvaha bývá velmi oblíbené téma slohové práce, neboť patří mezi nejjednodušší. Jedná se o lidské myšlenky, které prezentujete ve své práci. Autor se zamýšlí nad konkrétním tématem na základě svých poznatků a snaží se dospět k závěru. Úroveň úvahy je dána pouze úrovní zamyšlení se autora. Cílem je donutit čtenáře se nad tématem také zaamyslet a vytvořit si vlastní názor.

Pravda o vzniku světa

Když si vzpomenu na dějiny křesťanství přes starověk po inkvizici, přijde mi skoro neuvěřitelné, jak tato víra na několik století plně ovládla svět, a přesto dnes věřících ubývá. V módě je dnes bezvíra, či dokonce ateismus. Přesto z historie vidíme, jak tato přesvědčivá církev změnila chod dějin i vědeckého zkoumání. Co vim z tvrzení fanatiků, nejedná se o nic víc, než o proslovy velkých silně věřících pronás bláznů. Odjakživa mě fascinovala bible, ačkoliv nejsem žid či křesťan. Dnes bych chtěla rozebrat a uvážit příběh, který se nikdy nemohl stát.
Každý z nás jistě zná příběh o Adamovi a Evě, aniž by musel být dobrý či špatný znalec Starého zákona. Adam a Eva, jak jistě všichni víme, žili byli na zemi jako první lidé, které Bůh stvořil. Udivuje mě, že si Bůh Adama stvořil do soukromé zahrádky Eden, zatímco po celé zemi nakázal mužům i ženám množit se. Dejme tedy tomu, že Adam byl něčím hodně významným. Všichni známe Adama a Evu, ale jen málo kdo zná příběh, ve kterém první Adamovou ženou nebyla Eva, ale okouzlující Lilith. Neznámá známá Lilith, která byla pravděpodobně démon, ta Lilith, o které se z neznámého důvodu ve Starém zákoně moc o ní nedozvíme, dočteme se o ní v židovských knihách Kabala a Talmud či různých starých spisech o bohyni. Začněme tedy od začátku.
Bůh stvořil svět. Tvořil ho v šesti dnech, sedmého dne odpočíval. Jenže podle Genesisu posledního dne stvořil člověka, to je důkaz, že ani toho sedmého dne neodpočíval. Jestliže měl Bůh tolik práce se světem, když určil sedmý den za den odpočinku, jistě byl v neděli unavený, to se tedy odráží bez viny na člověku stvořeného sedmého dne. Člověk se už několik tisíciletí snaží nadvýšit nad Boha a v dnešní době se stále ještě neví, zda Bůh stvořil člověka či člověk Boha. Netvrdím, že člověk je Bohem odbyt, ale jistě byl Bůh hodně unavený, když ve stejný sedmý den musel člověka naučit mluvit a starat se o zahradu v Edenu. Člověk se jmenuje Adam, což znamená „Uhněten z hlíny“, z toho se tedy dozvídáme jeho původ. Nelze si v bibli nevšimnout, že Adam se Adamovi začalo říkat až v době, kdy i zvířata dostávala jména. Protože jména zvířatům dal člověk, nikoliv Bůh, věřím tomu, že jméno své si vybral on sám. Přesně dobře tedy musel znát svůj původ, pak je tedy nesmysl, že v manželství s Evou opustil své rodiče, jak se píše v Genesisu. Jméno Hospodin začal vyslovovat také Adam, pač v bibli je nazýván Bůh Hospodinem od doby, kdy stvořil Adama, a ne až od doby Setova narození, jak tvrdí Starý zákon. Eva také nebyla Eva od svého stvoření.
Bůh stvořil svět. A prý ho tvořil v šesti dnech. Jak jistě víte, den se liší od noci právě díky Slunci, které ale stvořil Bůh až dne čtvrtého, nikoliv prvního. Že stvořil světlo, to je prý první věc, kterou vykonal. Ale světlo jako takové to ještě nebylo, dejme tomu, že ho rozsvítil pro lepší čarování. Mysleme si tedy, že dnů bylo opravdu šest, jenže je mi záhadou, jak můžeme vědět, že se jednalo právě o tento počet dní, když člověk je jediná bytost na zemi, která umí měřit čas. Vynechme zvířata a jejich smysl pro čas, neumí mluvit ani psát bibli a navíc toho šestého dne neměli jistě tušení, co se v oněch pěti dnech dělo. A nevěřím tomu, že by Bůh sám něco vyzradil. Nemůžem tedy tvrdit, že údaj o šesti a jednom dni je pravdivý. Také může být pravděpodobné, že symbolických šest dní nejsou dny, ale šest různých dlouhých časových období, do kterých je postup stvoření rozmístěn podle postupu vzniku vesmíru podle Boha, nebo vývinu na Zemi po Velkém třesku.
Adama Bůh naučil mluvit a pracovat v Edenu. Mimo to Adam nemohl být geniální, o chytrých lidech, jako například matematici, fyzici, básníci, filosofové,… o takových frajerech se rozhodně v prvních stránkách Zákona nepíše. Dorozumívat se, lovit a jíst dovedli i poloopice, to nevylučuje fakt spojen s Adamem.
„Ploďtež se a množte se“, tak zní Boží prastarý zákon. Všechna zvířata byla stvořena do páru. Pouze jediný Adam zůstal sám samotinký. I přišel Adam za Bohem prosit o svůj ženský protějšek. Bůh jeho přání splnil a ze stejné hlíny, ze které byl stvořen Adam, stvořil ženu, která se jmenuje Lilith. Někde se i dočteme, že Lilith byla v Edenu dřív než Adam. Lilith byla první manželkou Adamovou. Po nějaké době se pustila s Adamem do hádky, pač se nechtěla podřídit jeho vůli. Byli oba ze stejné hlíny, byli si rovni. To je důvod, proč byla chudák Lilith nespokojená. Lilith se údajně uměla pářit s hady, proto je symbolizována napůl ženou, napůl hadem. Ve vztahu k Adamovi nahlas pronesla tejné pravé jméno Boha a na místě se rozplynula. Více se již neobjevila. Schopnost křížit se s hady a pro její jméno znamenající „Noční Luna“ je jisté, že byla démon. Z tohoto příběhu je jasné, že jestliže byla Lilith uhnětena ze stejné hlíny jako její muž, je tedy fakt, že Adam taktéž měl v sobě démonickou krev (v příběhu o ní se můžeme dočíst dokonce i to, že byla bohyně, ale taková to Lilith už do našeho příběhu ani země nepatří).
Adam byl opět sám. I šel za Bohem prosit o novou ženu. Bůh Adamovi opět vyhověl. Člověk je v tomto ději jedinečný díky tomu, že Bůh celý vesmír stvořil z Ničeho, zatímco k Adamovi potřeboval hlínu. Nyní se i dostáváme k Evě. Aby se děj s hysterickou slečnou neopakoval, Bůh uspal Adama, vyňal mu žebro z těla a stvořil ženu. Podle Talmudy ji nestvořil z Adamovi hlavy, aby mu poroučela, ani z Adamových nohou, aby mu sloužila, ale z jeho boku, aby si byli blízcí k srdci. Zde je opět hra o rovnosti, ale tentokrát je to vedlejší případ, který se odkládá až k trestu ženě za hřích který způsobila. Žena neměla jméno, ale později po výpovědi z ráje ji Adam pojmenoval Eva, neboli Chová – „Dárkyně života“. V Edenu si pár nežil špatně. Směli jíst vše v ráji, pouze plody ze stromu poznání byly zakázány. I lstivý had záviděl jim jejich štěstí. Ten had, který se znal s Lilith, nebo je i pravděpodobné, že had byla Lilith samotná. Had zlákal hloupoučkou Evu na jablko, které dala ještě naivnějšímu Adamovi. Za tento čin je Bůh potrestal všechny tři. Podle Starého zákona vzal Bůh hadovi nohy, což znamená, že dřív hadi nohy měli. Tento děj je vědecky dokázán, hadi prý končetiny měli, ty jim však překážely v pohybu, a proto jim dlouhým vývinem zmizely. Evu potrestal bolestivým porodem a podřízenosti k muži a Adama vystavil tvrdé práci. Všechny tři vyhnal z ráje, tedy dva lidi a hada/démona.
Po výpovědi z ráje se Adam a Eva museli spolehnout na vlastní síly. Eva porodila syna Kaina, později syna
Ábele. Eva podle bible měla s Adamem ještě další syny a dcery, ale od těch už se vleče velká famílie přes Seta a Kaina, kteří dál vedli rod Adamův. Z tohoto faktu mi přijde celkem logické, že v té době už muselo být na zemi žen i mužů. Tedy se znovu vracíme do šestého dne stvoření světa, kdy se poprvé mluví o lidech. Set ani Kain si své manželky nevyčarovali. Leda, že by se jednalo o vlastní sestry, což nepřipadá už jen kvůli úctyhodnému Adamovi v úvahu. Adam musel být výjimečný člověk, když si ho Bůh držel v ráji, zatímco prostý lid stvořený podle Starého zákona spolu se zvířaty šestého dne nechal normálně žít přírodními zákony. Stále mi není jasné, že když byl Bohu ráj hodně svatý, proč tedy do něj dovolil vstoupit pokušitele Lilith démona.
Abych řekla pravdu, nemám silně věřící křesťany ráda. Nelíbí se mi jejich jistota, že co řeknou, to Bůh udělá. „Nebudeš-li poslouchat svou matku, Bůh tě potrestá!“ I zajímalo by mě, jak si tím můžou být jisti. Co když ale milostivý a odpustivý Bůh nechce to dítě potrestat. Sliby se někdy nevyplní, proto je mnoho zklamaných, věřících a bezvěrců jen přibývá. Víra tedy upadá, nepočítám zde Islám, který je rok od roku stále početnější. Jsem věřící, ale neuznávám žádné Písmo. Bible je tu pro všechny vrstvy a jestli je založená na pravdě, což neumim říct, tak jsem si tedy jistá, že nám dokáže říct víc, než se v ní píše. Co si skutečně myslim je, že celé lidstvo to má nějak pomotaný, když nejdříve byla země placatá, pak kulatá, měly bychom raději věřit, že když si časově zpočítáme oba tvary Země, pak za logickou dobu bude země hranatá.
Tímto se konečně dostávám k mé vlastní úvaze. Příběhem prostým, jako je Adamova rodina, jsem se sama sobě snažila dokázat, že ne vše v bibli je pravdivé. Někteří lidé věří ve zrození člověka podle Genesisu. Jiní lidé uznávají vědu a fakt, že jsou z opice a jiní jsou přesvědčeni, že přišli z vesmíru. Moje heslo zní: Což to takhle zkombinovat. Lidé vzešli jak z opic, tak z vesmíru a bible je nám klíčem. Vesmír je přece nekonečný, je tedy omyl si myslet, že zrovna naše miniplaneta dostala dar plodit jako jediná v nekonečném. Nikdo nemůže tvrdit, co je za dalekem dalekohledů našich astronomů, tedy nikdo ani nemůže tvrdit, že jsme tady sami. Klidně i věří, že jsou potomky pralidí na důkaz vědy a vykopávek. Někteří lidé zamítají fakt, že jsou z opic. Třeba já. Odmítám si připustit, že mí prapředci byli skoroopice. Udělejme kompromis. Naše planeta se vyvíjela tak, jak nám káže zeměpis. Přes ryby, ještěry až po člověka. Lidé se vyvinuli přirozeným způsobem a vyvíjejí se dodnes. Byli původní obyvatelé planety Země. Nazývejme tuto rasu Adam, počítám zde i lidi, kteří byli stvořeni šestého dne včetně našeho Adámka, který je výjimečný právě tím, že tento lid zastupoval. Po nějaké době k nám přišli noví lidé, nazývejme je tedy Lilith. Na naší planetě došlo mezi národy k válce, národ Lilith se nedokázal přizpůsobit – buď zemřel nebo zmizel tam, odkud se objevil. Z vesmíru? Dejme tomu, že opravdu ve vesmíru nejsme sami. Existuje nebo spíš existovala planeta č.2, která měla stejné obyvatele, jako naše Země. My si ničíme Zemi. Oni už si ji doničili. Možná k nám přišli kvůli něčemu jinému, je to jen hádanka. Byli daleko lépe vyvinutí a to jak sami od sebe, tak i jejich technologie. Avšak vše je dobře maskováno nebo jen propadlo minulosti.
Po neschodě s Adamem se u nás objevil nový národ Eva. Eva a Lilith jsou stejného pohlaví, není tedy vylučitelné, že jsou si holky příbuzné nebo totožné. Eva se s Adamem nehádala, dokázala se přizpůsobit či dokonce podřídit. Nevěřím, že pyramidy v Egyptě a jiné záhady nám zanechali předci z vývinu, věřím, že tyto divy tu máme díky Evě. Eva, aby se lépe přizpůsobila, zatajila celou svůj původ a snažila se pro svou budoucnost zapomenout na minulost. Tedy zapomněla a jako každý člověk prostě jen žila a chybovala. Jako symboličtí lidé Adam a Eva se i tyto dva národy mezi sebou křížily a rozmnožovaly po celé zemi (předpokládám, že lidé s lidmi, a ne lidé s pralidmi). Nechci tvrdit, že Adam, Eva a Lilith byli národy, je to jen jedna z mnoha cest mezi stovkou dalšími, jak si lze vysvětlit nevyskutečnitelnou pohádku o prvních lidech. Pokud si opravdu všechny tři osoby zaměníme za národy, vše vychází pochybný mýt se může stát pravdivou historií.
Tato úvaha je jen má fantasie, sama jí nevěřím. Jsem si jistá jen tím, že jestli je Starý zákon napsán podle pravdy a Adam skutečně žil, už kvůli vysokému věku devět set třicet nemohl být mým prafotrem.
reklama

Učivo napříč školami

Mateřská školka

Školní zápisky
Vzorové testy
Přijímací testy na SŠ
Další materiály

Základní škola

Školní zápisky
Vzorové testy
Přijímací testy na SŠ
Další materiály

Střední škola a gymnázia

Školní zápisky
Vzorové testy
Maturitní otázky
Další materiály