Reklama:

Asýrie - Asyrská říše

 • Formuje se v severní části Mezopotámie
 • 3000 - 7. stol. př. n. l.

Obecná charakteristika:

 • Poloha - na horním okraji řeky Tigris
 • Centralizovaný stát
 • Aššur = hlavní město
 • Z názvu města Aššur vyplývá název Asyrská říše
 • V čele neomezený panovník, opírá se o armádu a byrokratický aparát
 • Vzniká profesionální a stále cvičená armáda
 • Expanze (vojenský výboj) do okolí
 • První používají válečné vozy
 • Také kulturní stát: město Ninive vzniká rozsáhlý královský (tzv. Aššurbanipalův) palác
 • Obranné hradby
 • Aššurbanipalova knihovna - nejrozsáhlejší knihovna v tomto období
 • Vyspělé zemedělství
 • Obchodní a hospodářská křižovatka
 • Vyspělý obchod

Staroasyrská říše

 
 • 2000 - 750 př. n. l.
 • Hlavním centrem bylo město Aššur
 • Formování celkového modelu státu
 • Významný panovník Šamši Adad I. - podporuje expanzivní politiku - expanze v oblasti Mezopotámie - do jižní části proti Starobabylonské říši => Asyřané ovládají celou Mezopotámii
 • Od 18. stol. př. n. l. rozpad Staroasyrské říše - výboje Churitských kmenů 750 př. n. l.
 • Churitské kmeny zakládajíé říši Mitanni (pol. 17. stol př. n. l.) - dočasně nahrazuje Staroasyrskou říši - stává se hegemonem
 • Na začátku 17. stol př. n. l. se stát Mitanni hroutí - formuje se Středoasyrská říše
 

Středoasyrská říše

 
 • 1350 - 1078 let př. n. l.
 • Do popředí se dostávají města Aššur a Ninive - stávají se dominantní
 • Babylonie je v útlumu
 • Panovník Tigletpilesar I. - mohutný ekonomiský rozvo - zlatý ekonomický věk (ekonomicky nejbohatší)
 • Tigletpilesar I. 1078 umírá - toto ek. postavení končí => zánik Středoasyrské říše
 

Novoasyrská říše

 
 • 911 - 612 let př. n. l.
 • Vojenská expanze - stává se hegemonem

Nejvýznamější panovníci:

1) Aššurbanipal II.

 • Silná vojenská expanze západním směrem (dobyl oblast Sýrie, Fenicie) až ke Středozemnímu moři
 • Brutální panovník

2) Tigletpilesar II.

 • Rozšířil Asýrii na jih (do Babylonie)

3) Sargon II.

 • 8. - 7. stol. př. n. l. - vyvrcholení vojenské síly
 • Ovládl pobřeží Středozemního moře (Palestina) až do Egypta

Problémy:

 • Obrovská říše
 • Vnitropolitické problémy
 • Nájezdy znepřátelených kmené (Médové, Babyloňané)
 • 612 př. n. l. bylo dobyto město Ninive
 • 605 př. n. l. potvrzen zánik Novoasyrské říše