Čína

 
 • Nejstarší civilizace dálného východu
 • Východní provincie dnešní Číny (ČLR)
 • Rozkládá se v povodí řek Huang - He a Jang c' Jang
 • Izolovaný vývoj
 • Obchodní cesta (Hedvábná stezka)
 • Do Číny proniká minimum vlivů
 • Nikdy nevytvořila ve starověku centralizovanou říši
 • Různé politické uspořádání
 • Zemědělství = hlavní způsob obživy
 • Veliká vlhkost, dostatek srážek
 • Pomocí Hedvábné stezky jsou z Číny vyváženy i myšlenky a nápady (např. střelný prach, papír)

Politický vývoj:

 • Během 2. tisíciletí př. n. l. základy politické organizace státu
 • Staroorientální despocie
 • V každém Čínském království existovalo centrum, které bylo centrem říše
 • Šlechta nemá příliš pravomocí do zasahování do politiky, opírá se prakticky o byrokracii

Společnost:

 • Privilegované vrstvy: šlechta, armáda
 • Nejpočetnější = svobodní obyvatelé
 • Nejnižší společenskou vrstvou = otroci - většinou dlužníci, ;většina otroků je majetek státu, pracují na polích, na stavbách (nejmonumentálnější stavba = Velká Čínská zeď)
 • Silné rozvrstvení, přesně určená práva a povinnosti (např. pouze vysoké vrstvy smějí jíst maso)
 
 • Vyspělé zemědělství
 • Používají železné nástroje
 • Zavlažovací a odvodňovací kanály
 • Plodiny: rýže = základ potravy (hlavní část jídla), zelenina, sojové boby, čaj, morušovník (na nich se choval bourec morušový - jeho vlákno se používá pro výrobu hedvábí. Hedvábí = hlavní vývozní artikl do Evropy)
 • V Evropě 1750 první manufaktura na výrobu hedvábí
 • Vyspělé řemeslo: textilní, hutnictví, slévačství, šperkařství, výroba papíru, chemie, technika (sestavili kompas), porcelán
 • Politicky se začíná organizovat od 2. tisíciletí př. n. l. - velice chaotická (střídaly se různé říše) - období království Šan, období válčících států atd.
 • 3. stol. př. n. l. Čína pod nadvládou Čchin - trvala necelé století
 • Podle ní se označuje Čína
 • Období rozkvětu
 • Poprvé plně centralizovaný stát
 • Král Jing Čeng nese první titul císaře
 • Reformy - týkající se správy státu, upevnila svojí moc pomocí omezen rodové aristokracie, veškerá moc šlechty vložená do rukou úředníků
 • Do popředí se dostává konfuciánství - státní ideologie - stává se nosným filozoficko - náboženský směr
 • Důraz na obranu - na severu vzniká Velká čínská zeď (délka cca 5000 km, výška 7 - 10 m, velice široká)
 • Snaha zastrašit nepřítele "falešnou armádou" tzv. Terakotova armáda (z vypálené hlíny) - propracovaná do nejmenších detailů, byla rozestavena podél hranice
 • Koncem 3. století př. n. l. povstání proti císařům dynastie Čchin

Dynastie Chan

 • 3. století př. n. l. - 2. stol. př. n. l.
 • Expanze - rozšření o Korejský poloostrov
 • Boj proti hunským kmenům
 • 183 - 185 n. l. Čínou otřáslo povstání, tzv. "povstání Žlutých turbanů", vojenské povstání a útok na politickou moc - dlouhodobý politický rozvrat v Číně
 • Rozpadá se centralizovaná Čína až do 4. století n. l.

Náboženství:

 • Nejstarší se rozvíjí pod vlivem přírody (3. - 2. tisíciletí př. n. l. uctívali přírodní jevy)
 • Později se přidávají 2 kulty - historická úcta

1) Kult králů:

 • Historičtí/starší
 • Králové označováni jako Synové nebes
 • Promítl se i do pozdějších náboženství

2) Kult předků

 • Pohřební rituály
 • Bohatá pohřební výbava
 • Přetrvávají do 6. stol. př. n. l.

6. - 5. stol. př. n. l.

 • "Období sta škol" - mnohost myšlenkových a naboženských proudů
 • Kultura + náboženství spolu souvisí
 • Čínská fylozofie - snaha přiblížit se lidu
 • Snaha o popsání fungování světa
 • Praktické užití a morální principy

Konfucianismus:

 • Podle zakladatele Kcghung - fu-c' (latinský ekvivalent Konfucian)
 • Promítl se i mimo Čínskou oblast
 • 551 - 479 př. n. l.
 • Konfucian začínal jako učitel, jeho směr se rodí v jeho škole - důraz na morálku, klade důraz na čínské tradice
 • Každý Číňan by měl znát dějiny
 • Velice konzervativní filozofický směr
 • Klade důraz na mravy a chování člověka (nerozlišuje diferenciaci společnosti)
 • Mravy nad zákon - "Nečiň druhým to, co nechceš, aby činili oni tobě"
 • Panovník by měl být mravní vzor
 • Panovník by neměl být neomezený - požadavek na rozdělení státní moci
 • Konfucian se stal ve stáří na post vysokého úředníka
 • Konfucianismus byl pronásledován - ilegální směr - až ve 3. stol. př. n. l. se stává oficiální směr

Legismus:

 • Základem = latinské slovo leg = zákon
 • Vychází z myšlenky, že hlavním principem společnosti je zákon
 • Právo a zákon platí pro každého!
 • Myšlenka, že každý zákon, aby byl vymahatelný musí mít dané tresty (sankce)
 • Zákony platí jak pro společnost, tak i pro zákonodárce

Taoismus:

 • Zakladatelem filozof  Lao'C
 • Ústřední pojem Tao - překládáno jako cesta
 • Učení, které je založeno na myšlence hledání životní cesty
 • Smyslem života - co nejvíce se přiblížit k přírodě
 • Odmítají tehdejší společnost - návrat ke kořenům
 • Odmítali zaměřování na materiální hodnoty - společnost je postavená na falešných hodnotách

Kultura a vzdělanost:

 • Patří k nejvzdělanějším oblastem světa

Písmo:

 • První obrázkové (na přírodních materiálech)
 • Písmo zankové - zjednodušené obrázkové písmo, velice náročné - 1 znak = 1 slovo (pojem), různé dialekty

Literatura:

 • Bohatá literatura
 • Náboženské, filozofické texty
 • Básně
 • Eposy
 • Báje
 • Bajky
 • Zachycují reálné události

Vyspělá věda:

 • Přírodní vědy
 • Matematika
 • Astronomie
 • Fyzika
 • Chemie
 • Výroba papíru, porcelánu, střelného prachu

Vyspělé lékařství:

 • Akupunktura (tlaková, jehličková)