Malá Asie

 
 • Převažují hornaté oblasti
 • Úrodné oblasti jsou na pobřeží Egejského a Černého moře
 • Není příliš vhodná oblast pro zemědělství => rozvoj pastevectví (kozy, ovce, někde i hovězí dobytek) a obchodu
 • Řemeslo - rozvinuté, těžba, metalurgie
 • Bohatá ložiska mědi, stříbra, zlata
 • Obchod
 • Politická organizace od 2. tisíciletí př. n. l. - vznik městských států nebo centralizovaných států
 • Indoevropské kmeny (Luvijci, Chetité)
 

Chetitská říše

 
 • Střední část Malé Asie
 • ídelní město =  Chattušaš
 • Dvě období (Starochetitská říše - 17. - 15. stol. př. n. l. & Novochetitská říše 15. - 13. stol. př. n. l.)

Novochetitská říše

 • 1450 - 1200 let př. n. l.
 • Mohutná expanze směrem na východní území Středozemního moře
 • 13. stol. př. n. l. války mezi Chetity a Egyptem (patří mezi nejmocnější státy) - Ramesovská dynastie
 • Cca 1274 př. n. l. bitva u Kadeše, Egypt vede Ramess II. - důvsledek = 1. nejstarší dochovaná mírová smlouva mezi Chetity a Egyptem

Kultura:

 • Písmo - klínové na hliněné destičky, rozluštil ho Bedřich Hrozný roku 1917
 • Stavitelství, umělecké řemeslo - např. město Chattušaš dominanta = Královský palác, knihovny, chrámy

Náboženství:

 • Polyteistické (uznává více bohů)
 • Chetitská verze eposu o Gilgamešovi - snaha napodobit území Mezopotámie
 

Lýdie

 
 • Dostává se téměř k hranicím s Indií
 • Obyvatelstvo z Balkánského poloostrova - Lýdské kmeny (Lýdové)
 • 2. tisíciletí př. n. l.
 • Vyspělé řemeslo a obchod
 • Obchodní křižovatka Dálného východu a Evropy
 • Kvalitní řemeslnictví, textilní řemeslo, speciální barvení látek, šperkařství
 • Ražba zlatých mincí
 • 1. tisíciletí př. n. l. výrazná expanze směrem na východ, dostávají se do kontaktu s Perskou říší - Kýros Veliký
 • 7. - 6. století př. n. l. se Perští panovníci stali vazali Lýdů
 • Konec Lýdské říše 547 - 546 př. n. l.  po dobytí peršany - dobyto město Sardy (centrum Lýdie)