Temperament

Temperament

Historie výzkumu temperamentu

1) Hipp, Galénos – určuje temperament podle tělních tekutin…
2) I.P. Pavlov – určuje temperament podle vlastností nervových procesů…
3) Ernst Kreschmer – určuje temperament podle typu vlastností a psychologických vlastností…
                                 – Pyknický typ – maniodeprese (silný člověk)
                                 – Astenický typ – Schizofrenie (hubený člověk)
                                 – Atletický typ – nemá nemoci (svalnatý člověk)
4) Hans Jurgen Eysenck – určuje temperament z dimenze – introvert/extrovert, labilní/stabilní
5) Cloninger – biosociální – jedná se o podměty, které člověk vyhledává a mají souvislost s biologickým základem…
                                            – potřeba – vyhýbat se nepříjemnostem – serotonin
                                            – potřeba – změna – dopamin
                                            – odměna
                                            – míra stability

Vlastnosti temperamentu:

Cholerik: 

Pozitivní vlastnosti: energický, komunikativní, vytrvalý, nebojácný…
Negativní vlastnosti: výbušný, netrpělivý, agresivní…

Flegmatik: 

Pozitivní vlastnosti: spolehlivý, klidný, rozvážný…
Negativní vlastnosti: uzavřený, pomalí, líný, pasivní

Melancholik: 

Pozitivní vlastnosti: citlivý, svědomitý, věrný kamarád…
Negativní vlastnosti: přecitlivělí, bojácný, málo praktický…

Sangvinik

Pozitivní vlastnosti: společenský, vnímavý, čilý
Negativní vlastnosti: bezstarstný, lehkomyslný…

reklama