Rovnice se substitucí

Ukázka příkladu číslo 3.

Řeš v množině reálných čísel rovnici:

Rovnice se substitucí, která vede k rovnici kvadratické

Řešení:

Rovnice se substitucí, která vede k rovnici kvadratické

substituce:

Rovnice se substitucí, která vede k rovnici kvadratické

Rovnice se substitucí, která vede k rovnici kvadratické

Zpět k substituci:

Rovnice se substitucí, která vede k rovnici kvadratické

Rovnice se substitucí, která vede k rovnici kvadratické

Ukázka příkladu číslo 10.

Řeš v množině reálných čísel rovnici:

Rovnice se substitucí, která vede k rovnici kvadratické

Řešení:

substituce:

Rovnice se substitucí, která vede k rovnici kvadratické

Rovnice se substitucí, která vede k rovnici kvadratické

Zpět k substituci:

Rovnice se substitucí, která vede k rovnici kvadratické

Rovnice se substitucí, která vede k rovnici kvadratické

Rovnice se substitucí, která vede k rovnici kvadratické

Rovnice se substitucí, která vede k rovnici kvadratické

reklama