Svalová soustava

Svalová soustava

FUNKCE, VÝZNAM:

 • Umožňují pohyb organismu nebo jeho částí ( orgánů)
  • svaly- aktivní, kosti- pasivní
 • Slouží jako zásobárna cukrů, bílkovin (energie)
 • V lidském těle je přibližně 600 svalů, které umožňují  pohyb

celého těla

 • Tvoří 40% tělesné váhy
 • Je ovladatelný vůlí (jazyk, svaly hlavy a končetin,  ale i bránice)

FYLOGENEZE:

 • Fce: pohyb, zásobování 
 • PRVOCI- organely pohybu- bičíky (trypanozoma), brvy (trepka), panožky (měňavka)
 • ŽAHAVCI- nezmaři, medúzy- žijí přisedle, akce a reakce (nasaje vodu a vystříkne)
 • PLOŠTĚNCI, HLÍSTI- roup, kožně svalový vak, myofibryli- buňky schopné pohybu
 • KROUŽKOVCI- kožně svalový vak- který se pravidelně stahuje
 • MĚKÝŠI- hladká svalovina, svalová noha (tvar podle prostředí)
 • ČLENOVCI- hladká svalovina, svaly se upínají zvnitřku vnější kostry
 • PARYBY, RYBY- boční svalovina (tvar W), připojené ploutve (nejsou svaly), pohyb-ploutvemi
 • OBOJŽIVELNÍCI- kosterní svalovina- trup, hlava, končetiny
 • PLAZI- diferencovaná- trup, hlava, stahování různých částí těla
 • PTÁCI- trup, končetiny, hlava, létací svaly- připnuté na hrudní kost
 • SAVCI- diferencovaná, drobné části, jemná mechanika

 

SVALOVÁ TKÁŇ

 • vláknité bílkoviny  schopnost smrštit se – stahovat se a ochabovat  vykonávat pohyb
 • přesun celého těla z místa na místo = lokomoce
 • tvořena protáhlými buňkami
 • přes 600 svalů (většinou párové)
 • muži 36% hmotnosti
 • ženy 32% hmotnosti

 

Svalová dystrofie:

 • vrozená, dědičná
 • degenerace svalové tkáně
 • vyskytuje se u chlapců v předškolním věku  zhoršování chůze, pády, podlamování kolen, velká lýtka (postupuje od nohou  pánev  ruce krk)
 • je třeba dát si pozor, aby se svaly nezkracovaly
 • 8-13 let vozíček, kolem 20 let umírají – kolabují dýchací svaly
 • svalová vlákna odumírají a ukládá se tam tuk, jsou nahrazeny vazivem – neumí se smršťovat
 • kortikoidy zpomalují průběh nemoci, potravinové doplňky na podporu růstu svalové hmoty, naděje je genová terapie
 • myopatie = různá svalová onemocnění
 • spirometrie = vyšetření funkce plic – zjišťuje se jejich objem

DRUHY SVALŮ:

 

 1. příčně pruhovaná svalová tkáň
 • pohyb jednotlivých částí těla
 • kosterní svaly, např. biceps, svalové buňky jsou dlouhé (až 20cm) – svalovina pohybového aparátu – končetiny…
 • buňky jsou mnohojaderné
 • řídíme je svou vůlí (volní inervace) – motorické nervy
 • rychlost práce a unavitelnost – aktivní či jistý stupeň napětí = tonus, čím méně energie  větší únava
 • muži – 40 % (více díky testosteronu) z celkové tělesné hmotnosti, ženy – 30 %
 • schopna regenerace – zdrojem pro reg. jsou vřetenovité satelitní b., které leží mezi sv. vlákny

STAVBA KOSTERNÍHO SVALU:

 • chemické složení:
  • anorganické látky = voda (70 – 75%) , ionty ( Na, K, Ca…)
  • organické látky = bílkoviny

(aktin , myosin= stah svalu) = glukóza, glykogen, ATP (Energie)

 • 1) SVALOVÉ BŘÍŠKO:
  • Masitá část svalu
  • Na povrchu je blána: FASCIE (povázka)
  • Bříško je z vláken  uvnitř další vlákna – MYOFIBRILY ( až 100sval.buněk)
   • Stažitelná vlákna
  • Myofibrila- dlouhé vlákno

Napříč rozdělena na kratší úseky- SARCOMERY

 • Sarcomery- odděleny přepážkami- Z disky, uvnitř 2 druhy stažitelných vláken
  • 1) silná vlákna- MYOZIN (bílkovina)
  • 2) slabší vlákna- AKTIN (bílkovina)

 

 • 2) ŠLACHA
 • Místo, kde se nerv stýká se svalem  NERVOSVALOVÁ PLOTÉNKA
 • Každá větvička nervu sahá na více buněk  skupina buněk ovládána jedním nervem- MOTORICKÁ JEDNOTKA
 • INERVACE: vstup nervů do svalového vlákna
 • Pokud dojde k přerušení mezi nervem X svalem  ochabnutí svalu
 • MOTORICKÁ VLÁKNA: nervy, které vedou do svalů a slouží k pohybu
 1. příčně pruhovaná SRDEČNÍ svalová tkáň
 • tvoří srdce = myokard (stěna srdce a převodní systém)
 • autonomní inervace – inervována autonomními nervy, ne mozkem, ale podléhá mozku, hormonům (nervozita)
 • střední rychlost unavitelnosti
 • není schopna regenerace
 • tvořena drobnými vlákny, buňky jsou rozděleny na jednojaderné úseky přepážkami
 • buňky jsou propojeny spojovacími můstky – aby dostávaly impulzy najednou  lepší komunikace buněk
 • smršťují se pravidelně, celý život

 

 1. hladká svalová tkáň
 • svalové buňky = myocyty
 • svalovina vnitřních orgánů (TS, DS, děloha, moč. měchýř, cévní stěny kůže)
 • autonomní inervace – nepodléhá naší vůli + inervována vegetativními nervy (NS)
 • pomalá rychlost, ale vytrvalá (bez únavy)
 • tvoří 3 % z celkové tělesné hmotnosti
 • schopna regenerace – díky myocytům, které si zachovávají schopnost myotického dělení
 • složena z protáhlých, jednojaderných svalových buněk
 • cévy se zužují (když je nám zima), drobné svaly podkoží (stání chlupů)
 • stah umožňují stažitelná vlákna složena ze dvou vláknitých bílkovin: aktinu a myozin
 • fascie = povázka, vazivová blána
 • stažitelná vlákna = myofibrily
 • základní úseky myofibril = sarkomery
 • uvnitř sarkomery jsou 2 druhy bílkovin: aktin a myozin
 • při stahu se vlákna aktinu nasouvá na vlákna myozinu 

Smršťování = svalová kontrakce (stah):

 • vzniká podrážděním nervového vlákna, uvolní se Ca a dojde k reakci mezi MYOSINEM a AKTINEM
 • impulz od nervu = slabý el. proud (z mozku nebo mozkové míchy)  nervosvalová ploténka = místo, kde se nerv dotýká svalu, nerv se na svalu větví, aby sv. b. dostaly impuls ve stejnou chvíli
 • potřebuje energii – ATP – ukládá energii – z cukrů (glukóza C6H12O6 + 6O2 6CO2 +6H2O + energie (buň. dýchání v mitochondriích)  do ATP
 • informace se ke svalu dostane pomocí chemikálií – přenašeče  acetylcholin – vylije se chemikálie na sv. buňku
 • po uvolnění přenašeče se aktin zasune mezi myozinová vlákna sarkomery se zkrátí – i všechny myofibrily  celá svalová vlákna
 • sval ochabne, když nerv přestane dávat svalu impulzy
 • Ca se váže zpět a vazba myosin aktin se uvolní = natažení svalu
 • Při nadbytku nebo nedostatku Ca nastává svalová křeč

 

DRUHY STAHŮ:

 • IZOTONICKÁ kontrakce- sval se smrští
 • IZOMETRICKÁ kontrakce- sval ochabne

 

BUNĚČNÉ DÝCHÁNÍ:

 • Sval potřebuje ke své činnosti kyslík + živiny (glukózu)
 • Buňka potřebuje energii z glukózy, ta je rozkládána kyslíkem
 • BUNĚČNÉ DÝCHÁNÍ: spalování cukrů  spálení glukózy  uvolnění energie  uvolněná energie se hned nespálí, uloží se do ATP (energie, která byla vyrobená při buněčném dýchání)
 • Uloží se v MAKROERGICKÉ VAZBĚ, pokud jí svalová buňka bude potřebovat, tak se vazba přeruší a energie se uvolní

 

KYSLÍKOVÝ DLUH:

 • Nepoměr mezi tím, co tělo potřebuje a tím, co svaly mají
 • cévní systém není schopen přinést tolika kyslíku a svaly pracují na kyslíkový dluh, při

kterém vzniká kyselina mléčná (laktát), který způsobuje svalovou únavu a bolest

 • Bolest přestane, když dozásobíme svaly kyslíkem  přemění se k. mléčná na glukózu
 • Člověk nedokáže udýchat zátěž, protože nejsou svaly dostatečně okysličené
 • Klidové napětí svalů= SVALOVÝ TONUS

 

CHEMICKÉ SLOŽENÍ SVALU:

 • H2O- 75%
 • Minerální látky- 1% (Ca)
 • Organické látky- 24%
 • ORGANICKÉ LÁTKY:
  • MYOGLIBIN- bílkovina, podobná hemoglobinu

svalové barvivo

zásoba kyslíku

 • GLUKÓZA- cukr, energie pro svaly
 • GLYKOGEN- cukr, tvořený z glukózy

Při vyhladovění se nám začne štěpit a uvolňuje se glukóza,

aby svaly mohly stále pracovat. Slouží jako zásobník

TYPY SVALŮ:

 • svaly spolu spolupracují : SYNERGICKÉ SVALY ( jeden a tentýž pohyb je zabezpečen více svaly)- Biceps + Hluboký sval pažní
 • svaly působí proti sobě: ANTAGONISTICKÉ SVALY- Biceps + Triceps
 • podle směru svalových snopců : PŘÍMÉ, PŘÍČNÉ, PODÉLNÉ, ŠIKMÉ
 • podle krajiny kde leží : ČELNÍ, SPÁNKOVÝ, PRSNÍ, STEHENNÍ, BŘIŠNÍ
 • podle obrysu : SVAL KRUHOVÝ apod.
 • podle počtu hlav : DVOJHLAVÝ, TŘÍHLAVÝ, ČTYŘHLAVÝ
 • podle tvaru : KRÁTKÝ, DLOUHÝ, PLOCHÝ

 

 • FÁZICKÝ- tendence ochabovat

Triceps, břišní, hýžďový, široký sval břišní, mezilopatkové svaly

 • POSTURÁLNÍ- tendence zkracovat

Trojhlavý sval lýtkový, bederní, čtyřhlavý stehenní

FUNKCE:

 • 1) OHYBAČE= flexory (Biceps)
 • 2) NATAHOVAČE= extenzory (Triceps)
 • 3) ODTAHOVAČE= abduktor (svaly na vnější straně stehna)
 • 4) PŘITAHOVAČ= adduktor (svaly na vnitřní straně stehna)
 • 5) SVĚRAČ= sfinker- buňky uspořádány do kruhů (řitní otvor, kruhový sval ústní)

 

NEMOCI:

 

KVADRUPLEGIE A PARAPLEGIE:

 • Poškození míchy (úraz)
 • Cévní poškození
 • Nádorové poškození (nádor)
 • Léčba: spinální péče-
  • 1) operace (míšní šok)
  • 2) rehabilitace
 • Para: ochrnutí dolních končetin
 • Kvadru: ochrnutí horních končetin

 

KŘEČE:

 • Smrštění svalů bez našeho vědomí
 • Kvůli nedostatku solí a hořčíku

 

DUCHENNOVA MUSKULÁRNÍ DYSTROFIE

 • Smrtelná, dědičná choroba u chlapců
 • Během dětství ochrnují svaly na těle
 • Nakonec odumírá i bránice  udušení
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.