Dýchací soustava

Dýchací soustava

Fce:

 • zajišťuje výměnu dých. plynů (O2, CO2) mezi prostředím a tělem
 • schopnost mluvit
 • O2 výroba E v mitochondriích – buň dýchání

 

Fylogeneze:

 • PRVOCI, ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI- celým povrchem těla
 • MĚKKÝŠI- VODNÍ- žábry (zvrásněné vychlípeniny pokožky) SUCHOZEMŠTÍ- plicní vak (členěné dutiny, jejichž stěny jsou omývány krvomízou)
 • KROUŽKOVCI- celým povrchem těla- žížala, žábry- nerejdka(vnější)
 • ČLENOCI- VODNÍ- žábry      SUCHOZEMŠTÍ- plicní vak     HMYZ- vzdušnice = tracheje (větvící se trubice vystlané kutikulou a zakončené vzdušnicovými b. s kanálky), oddělená CS od DS
 • OSTNOKOŽCI- ambulaklární soustava- kanálků- TS, VS, NS

 

OBRATLOVCI

 

 • PARYBY, RYBY- žábry
 • OBOJŽIVELNÍCI- PULCI- žábry DOSPĚLÍ- plíce + kůží
 • PLAZI- plíce, mořská želva- pomocí řitního otvoru- sliznice
 • PTÁCI- plíce, vzdušné vaky- rezervoár
 • SAVCI- plíce
 • DÝCHACÍ SVALY- bránice, mezižeberní •vnitřní(výdech)•vnější(nádech)•břišní zádové(námaha)

 

Dýchání:

Složení vzduchu:

 • vdechovaný: 21 % O2, 0,038 % CO2
 • vydechovaný: 14 % O2, 5 % CO2

 

 1. vedení vzduchu do plic
 2. plicní sklípky  přestup O2 ze vzduchu do krve = výměna dých. plynů = vnější dýchání
 3. navázání O2 na hemoglobin v erytrocytech
 4. přenos kyslíku do kapilár v tkáních
 5. O2 přestupuje na základě difuze do tkání = výměna dých. plynů mezi krví a tkání = vnitřní dýchání
 6. O2 v b. (v mitochondriích) probíhá buněčné dýchání (glukóza je spálena O2 na CO2 a H2O, čímž si b. vyrábí energii)
 7. CO2 přestupuje z buněk do krve
 8. CO2 se rozpouští v krvi a vzniká HCO3 – a v této podobě je transportován do plic
 9. plicní sklípky – přestup CO2 z krve do vzduchu
 10. vedení vzduchu z plic

 

 • hemoglobin = červené krevní barvivo, hl. fci je transport kyslíku z plic do tkání a opačným směrem – odstraňování CO2 z tkání do plic
 • krev + hemolymfa – CS = kardiovaskulární systém  transport živin, plynů a odpadních látek z tkání nebo do tkání

Fáze dýchání:

 • nádech = inspirium
 • aktivní proces
 • smrštění svalů – BRÁNICE (vypouklé = ochablé, smrštěný = plochý), vnější mezižeberní svaly (táhnou žebra nahoru a dopředu  zvětšení prostoru dutiny hrudní  podtlak vtáhne do plic vzduch – nádech
 • výdech = expirium
 • pasivní proces – nevyžaduje smrštění svalů
 • ochabnutí bránice a vnějších mez svalů, bránice zatlačí zespoda na plíce  prostor v hrudníku se zmenší  vzduch je vytlačen – výdech
 • dechová frekvence = počet nadechnutí za 1 minutu, 14-18
 • dechový objem (respirační) = množství vzduchu, které člověk nadechne za 1 min. (klidný nádech), 0,5 l
 • minutový dech. objem = množství vzduchu, které člověk nadechne za 1 min, 7-9 l
 • vdechový rezervní objem (IRO) = množství vzduchu, které dokážeme velkým usilovným nádechem nadechnout ještě po klidném nádechu, 2,5 l
 • výdechový rezervní objem (ERO) = to, co po normálním výdechu dokážeme ještě vydechnout, 1,5 l
 • vitální kapacita plic = množství vzduchu, které jsme schopni max. vydechnout po usilovném nádechu, ERO + IRO + 0,5 = 4,5 l
 • zbytkový objem (rezidrální) = množství vzduchu, které v plicích zůstane i po usilovném výdechu

 

Dých. centrum:

 • v prodloužené míše
 • vysílány signály (el. impulsy) dých. svalům
 • informátory (chemoreceptory) = čidla citlivá na množství CO2 v krvi (v aortě, krkavicích, dých. centru)
 • vyšší hladina  info do centra  potřeba zrychlit dýchání  dých. svaly se rychleji smršťují

 

Nerespirační (nedýchací) fce DS:

 • tvorba hlasu = FONACE – vznik v hrtanu
 • hlasivky – blány, natažené napříč hrtanem, připojeny na pohyblivé chrupavky hrtanu
 • hlasivková štěrbina = prostor mezi hlasivkami
 • při dýchání – štěrbina doširoka otevřená
 • těsně než mluvíme – štěrbina se zúží, při mluvení prudce vydechovaný vzduch rozvibruje hlasivky  slabý pisklavý tón = základní tón

 v dutině nosní, ústní a ve vedlejších dutinách se základní tón zesiluje a zabarvuje

 • tvorba slov = ARTIKULACE – jazyk, čelisti, zuby, rty
 • muži: hlubší hlas, ženy – vyšší hlas (až v dospělosti)
 • období puberty: mutování (kluci) – růst hrtanu pod vlivem testosteronu – než se naučí používat větší hrtan – přeskakování hlasu, může být i u dívek

 

Stavba dých. soustavy:

 • dých. cesty
 1. horní – nosní dutina, nosohltan
 2. dolní – hrtan, průdušnice, průdušky, průdušinky

 přivádí a odvádí vzduch do plic a z plic

 • plíce – okysličování krve a odebírání CO2
 • dutina nosní (cavum nasi) – rozdělena přepážkou na 2 části:
 1. přední část – chrupavka
 2. zadní část – kost
 • výstelkarůžová sliznice (je hodně prokrvená  ohřívání vdechovaného vzduchu), řasinkový epitel (zachycuje nečistoty), žlázy (vyrábí hlen  zachytává nečistoty + zvlhčování vzduchu)
 • čich. orgán – plocha ve „stropě“, 1-2 cm velká, žlutá, chemoreceptory (nádech – látky se rozpustí v hlenu, čich. b. je zaznamenají  čich. nerv – posílá informace do mozku do čich. centra – zpracování info)
 • vedlejší dutiny nosní (sinusy) – propojeny s dut. nosní, 2 čelní, 2 v horní čelisti, 6 v kosti nosové, v kosti klínové, při zesilování a zabarvování hlasu, zánět v sliznici – v nosní dutině  přenese se do dutin – bolest dutin, dutiny se zaplní hlenem  odsávání nebo propichování
 • hltan (pharynx) – protínání trávící a dých. s. , vzduch do hltanu přes nozdry, horní třetina – nosohltan (2,5 cm dlouhý, nosní mandle – leukocyty na povrchu likvidují nečistoty ze vzduchu), nadměrné zvětšení nosních mandlí – hlavně v dětství – neprůchodný nosohltan  dítě začne dýchat pusou, málo kyslíku do plic, trpí více nemocemi, vzduch se málo ohřívá, čistí a vlhčí)
 • hrtan (larynx) – hrtanová příklopka = epiglottis = víčko hrtanu, při polknutí se uzavře a zabrání jídlu, aby se dostalo do dých. soustavy (hrtanu), vyztužený chrupavkami, pohyblivě propojeny, u žen – 5 cm, muži až 7 cm dlouhý, chrupavky: štítná (ostrá hrana, u mužů mohutnější – ohryzek), ch. prstencová, 2 hlasivkové ch. (pod ch. štítnou), epiglottis (hr. příklopka), štítná žláza – leží vepředu na hrtanu, pomocí hormonu ovlivňuje org.
 • průdušnice (trachea) – pružná, tvořena chrupavkovými prstýnky (16-2é prstýnků), 12 cm dlouhá, 2cm vnitřní průměr, leží před jícnem, dělí se na 2 průdušky = bronchus – také vyztužené  větví se na průdušinky (menší než 1 mm)
 • řasinkový epitel – vystýlá celé dých. cesty, pokrytý hlenem, zachytává nečistoty ze vzduchu, je vynášen s nečistotami vzhůru do úst, poté je spolknut, kouření znehybní řasinky  poté odumírají, silní kuřáci již nemají řasinky, nahromaděný hlen – ven pomocí vykašlávání, obranné reflexy kýchání a kašlání – při nahromadění hlenu, velké nečistoty, záleží v jaké oblasti se hlen hromadí, v horních c. d.  kýchnutí, v dolních c. d.  kašel
 • plíce – v dutině hrudní,P (3 laloky) a L plíce – 2 laloky – menší (část prostoru zabírá srdce), vnitřní stavba: průdušky a průdušinky, plicní váčky (tvořen trsem kuliček = plicní sklípky, alveoly, až 350 mil. plicních sklípků v 1 plíci, plicní sklípky – tenká stěna, propustná pro dých. plyny, kulatý  větší povrch, větší plocha plic, vnější vzhled – houbovitá struktura, lehké, pružné, po narození růžové, věhem života tmavnou (usazování nečistot  šedé až černé), poplicnice (vazivová blána na povrchu plic), pohrudnice (vazivová blána, vystýlá vnitřek hrudní dutiny), pohrudniční dutina (malý prostor mezi blánami, vyplněna olejovitou tekutinou – 15 ml  snižuje tření při dýchání, je zde podtlak, blány jsou na sebe nasáté
 • pneumotorax = proražení pohrudnice – mezi blány se dostane vzduch (nasává se z venku)  plíce se smrští (pouze ta jedna), 1. pomoc – ránu zacpat, aby se do těla dostalo co nejméně vzduchu

 

Onemocnění dýchací soustavy:

 • Benzopyren se nachází v uhelném dehtu, v automobilových výfukových plynech, v každém kouři vzniklém při spalování organických materiálů (včetně listů tabáku při kouření)

 

Astma

 • onemocnění dých. cév, zánět sliznic a cév dých. ústrojí  stížené dýchání až k vdechové nedostatečnosti
 • 10 % dětí – především chlapci, v dospělosti spíše ženy
 • v dospělosti – důsledek alergií, chladu, stresu
 • příznaky: zhoršené dýchání, chrčení a kašel, neschopnost fyz. výkonu + vytváření hlenu
 • příčiny: geneticky podmíněné faktory, vlivy z okolí (stres, kouř…), alergické reakce způsobené prostředím
 • astma alergické – hladká svalovina průdušek se smrští (zúží) – u průdušinek není chrupavka, která by zabránila zúžení
 • léčba: dýchátko – povoluje hladkou svalovinu

TBC

 • způsobuje ho mycobacterium turberculosis
 • infekční kapénková ch.
 • nejčastěji plic (80 %), ledvi, mozkových obalů
 • příčina: bakterie Kokův bacie
 • zánět plicní tkáně  rozpad  vznik dutin
 • rozpoznání: rentgenové snímky, analýza slin
 • příznaky: zvětšení lymfatických uzlin, kašel + krev (infekční), hořečky…
 • očkování ve vyspělých zemích
 • výskyt v rozvojových zemích, mezi bezdomovci, narkomany – nakažení
 • úmrtnost – 2. nejvyšší po AIDS
 • léčba: antibiotika, po 2. týdnech není infekční

 

Rakovina plic

 • ročně na ni umírá 5000 lidí – nejčastější typ rakoviny u mužů
 • příčina: kouření  vznik plicní rakoviny = přerušená průduška
 • Příznaky: kašel, zhoršení dýchání, vykašlávání krve, zhoršení dušnosti, bolest na hrudi
 • rozpoznání: bronchoskopie – odběr tkání  histologie
 • léčba: chirurgicky odebrat (rekonvalescence po operaci 3 týdny)

 

Bronchitida: zánět průdušek

 • bronch = průduška, tida = zánět
 • akutní (přechozené), chronická (z kouření či špatného ovzduší)
 • Příznaky: kašel, hlen, dušnost
 • léčení: chronické se nedá – max. léky pro vykašlávání, akutní – klid a antibiotika

 

Pneumonie= zápal plic

 • zánětlivé onemocnění
 • Bakteriálního i virového původu – hl. v době chřip. období
 • Příznaky: kašel, bolest na hrudi, horečka a obtížné dýchání
 • při infekci horních dých. cest, rakovině plic, TBC
 • Vyšetření: rentgen
 • Léčba: antibiotika, klid, vyvýšená hlava, pití, neprochladnout

 

Volné radikály:

 • Přijímaný kyslík reaguje s železem v našem těle
 • Některé molekuly kyslíku se změní na volné radikály (rozštěpení O2 – neaktivní)
 • mohou poškodit jakoukoli b. v těle – útočí hl. na geny  rychlejší stárnutí b.
 • Tělo je ničí antioxidanty (vit., ovoce, zelenina)

 

První pomoc:

 • soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení
 • Poskytnout první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.