Vylučovací soustava

Vylučovací soustava

 • odstraňování odpadních látek z těla
 • při katabolických reakcích (= složitější látky rozkládány na jednodušší)  vznikají v tkáních odpadní látky (exkrety), ty bývají jedovaté a musí se vylučovat (exkrece – vylučování)
 • odpadní látky– ze spalování tuků, cukrů, bílkovin, při spalování z buněčného dýchání- voda, oxid uhličitý, močovina

 

 1. FUNKCE:
 • vylučování odpadních látek (exkretů):
  • fekace (stolice)- TS
  • moč – močovody VS (z odbourávání AMK v játrech)
  • kůže- VS
  • dýchání- DS

 

 • odpadní látky = exkrety
 • CO2, H2O (z buněčného dýchání)
 • močovina (z odbourávání aminokyselin v játrech)
 • kyselina mléčná, soli
 • některé jsou jedovaté

 

 1. FYLOGENEZE:
 • PRVOCI- stažitelná impulzivní vakuola
 • ŽAHAVCI- vylučují trávicí dutinou
 • PLOŠTĚNCI, HLÍSTI- protonefridie- límečkové buňky
 • KROUŽKOVCI, MĚKÝŠI- metanefridie- plaménkové buňky
 • ČLENOVCI- nefridie
 • HMYZ- malpigické žlázy- ústí do trávicí dutiny
 • OBRATLOVCI- ledviny

 

Na odstraňování odpadních látek se podílí
ledviny (hlavní) – filtrace krve, v krvi odpadní látky, z kterých  se vytvoří moč (voda, močovina, soli, minerály)
plíce – zbavuje našeho těla CO2 a vody (0,5 l denně)
kůže – potní žlázy pot – voda, soli, k.močová, k.mléčná

 

 1. VYLUČOVACÍ ÚSTROJÍ

 

 • LEDVINY
 • fce: exkreční, filtrace a čištění krve, osmoregulační – hospodaření s vodou a solemi + vznik moči – odpady z krve, voda, soli
 • leží v oblasti bederní páteře na zádové straně těla
 • uloženy povrchově – musí být chráněny (v tlustém tukovém obalu – vazivovém) – tuk neslouží jako zdroj energie (nespotřebovává se), ale jako ochrana před zimou a nárazem
 • cévní zásoba ledvin – přívod kyslíku a živin (glukóza) zajišťuje ledvinová tepna (aorta – za 1min: 1 litr krve), dolní dutá žíla – ledvinové žíly
 • párový orgán
 • jedna váží 150 g

 

stavba ledviny

 • vazivová blána – tenká, kryje orgán
 • kůra – vnější vrstva ledvin, 0,5-1cm tlustá, světlá
 • dřeň – vnitřek ledviny, tmavě zbarvená

 

Nefron:

 • funkční jednotka ledvin – malá tělíska
 • v 1 ledvině až 1 milion nefronů
 • skládá se z klubíčka vlásečnic → glomerulus – obklopen Bowmanovým váčkem
 • Bowmanův váček + glomerulus = Malpighiské tělísko
  → z váčku vychází proximální stočený kanálek (1. řádu)→ Henleova klička → kanálek druhého řádu (distální tubulus)→ sběrací kanálek
 • jen Henleova klička zasahuje do dřeně, ostatní v kůře

PRÁCE NEFRONU:

 • zásobený krví – přivádí odpad do glomerulu → přitékání krve přívodnou tepénkou, tam se většina krevní plazmy přetlačí z vlásečnic do Bowmanova váčku
  = tomuto procesu se říká – GLOMERULÁRNÍ FILTRACE
 • tekutině, která se přefiltruje do Bowmanova váčku se říká primární moč
 • denně se přefiltruje 180litrů krevní plazmy

  PRIMÁRNÍ MOČ
 • podobné složení jako krevní plazma, ale neobsahuje bílkoviny, které se neprotlačí přes stěny vlásečnic (obsahuje vodu, glukózu, minerály)
 • v dalších částech nefronu se užitečné látky (glukóza, vitaminy, minerály, aminokyseliny) obsažené v primární moči vrací zpět do těla → tomuto procesu se říká TUBULÁRNÍ RESORPCE
 • nejvíce látek z primární moči se vstřebá už v kanálku prvního řádu (zhruba 80% té primární moči jde zpět do těla)
     vstřebává se sodík, chlór, glukóza, cukr, AMK, voda
 • v Henleově kličce se vstřebává voda, čímž se zahušťuje moč
 • primární moč se nakonec dostane do sběracího kanálku – tam také dochází k mohutnému vstřebávání (voda, pomáhá tomu ADH hormon) a zahuštění moči a vzniká definitivní moč

  DEFINITIVNÍ MOČ
 • vylučováno 1 – 1,5 l denně
 • hypertonická – v porovnání s krví je koncentrovanější (4x více rozpuštěných látek než v krevní plazmě), slanější než krevní plazma
 • žlutá barva – bilirubin (rozpadový produkt hemoglobinu)
 • hlavní složky: voda, odpad, soli, obsahuje 50g rozpuštěných látek z toho 30g močovina a 3g NaCl
 • nikdy by neměla obsahovat: krev- známka vnitřního zranění
  bílkoviny- pravděpodobně zánět ledvin
                                                  sacharidy- cukrovka
 • zápach: na vzduchu se rozkládá na amoniak

 

DALŠÍ CESTA MOČI LEDVINOU

 • sběrné kanálky se sbíhají na vrcholu ledvinové pyramidy = papila (tvořena z cca 100 sběrných kanálků)  ledvinový kalich (trubičky)  ledvinová pánvička
  z pyramidy jde moč do jednoho místa → do papily → ledvinový kalich → ledvinová pánvička
  – moč jde poté do močovodu → močového měchýře → močové trubice

 

2 MOČOVODY

 • asi 30cm dlouhé
 • odvádí moč z ledviny do močového měchýře
 • posouvání moči pomocí peristaltiky – stěna z hladké svaloviny

 

MOČOVÝ MĚCHÝŘ

 • svalnatý orgán, kde se zadržuje moč
 • leží nízko v pánvi, za sponou stydkou
 • dokáže pojmout 500-700ml
 • tvořen pružnou hladkou svalovinou – roztažitelný
 • při náplni 300ml začíná člověk pociťovat potřebu na čůrání – čidla vysílají impulsy do mozku o naplnění močového měchýře
 • na konci močového měchýře jsou dva svěrače:
  1. svěrač – bližší močovému měchýři, z hladké svaloviny – pracuje bez našeho vědomí
     · 2. svěrač – z příčně pruhované svaloviny – ovládáme
 • mikce = vyprazdňování moč. měchýře močením
 • po dlouhém nevyprázdnění se moč. měchýř roztáhne, mohl by prasknout  automaticky ochabne vnější svěrač

 

MOČOVÁ TRUBICE

 • odvádí moč z těla ven
 • ženy – 3 – 5 cm – prochází jen moč
 • muži – 15-20cm – prochází jí sperma a moč
 • ženy více trpí na zánět močového měchýře – mají krátkou močovou trubici a je tak snadný přenos infekce až k moč. měchýři

 1. ŘÍZENÍ PRÁCE NEFRONU HORMONY
 • ANTIDIURETICKÝ HORMON
 • působí na nefrony, aby udržely v těle vodu  proti tvorbě a vylučování moči
 • anti – proti, diuréza – tvorba moči
  → výroba ADH v hypofýze (podvěsek mozkový) – působí na sběrací kanálky a podporují jejich propustnost pro H2O, která jde do krve  moč je hustší
 • vylučuje se na základě toho, jak moc pijeme:
  pokud hodně pijeme: méně se uvolňuje ADH
      · pokud málo pijeme: ADH se uvolňuje více a působí na sběrací kanálky nefronů
 • pokud pijeme alkohol – utlumí se činnost ADH a ještě ten večer chodíme často na záchod; v noci jsme dehydratováni

 

ALDOSTERON

 • ovlivňuje minerální složení moči
 • vzniká v nadledvinkách
 • podporuje zadržování Na+ v těle, podporuje odstraňování K+ z těla

 

 1. ONEMOCNĚNÍ VS

SELHÁNÍ LEDVIN

 • dočasné či nevratné poškození ledvin
 • dá se žít jen s 1 ledvinou
  dialýza – hemodialýza
  – umožňuje částečně nahradit funkci ledvin
  – pacient navštěvuje 2-3x doktora na 4hodiny
  – pacient má přebytek vody, solí a odpadu v krvi
  – mimotělní krevní oběh, roztok s koncentrátem a H2O

 

ÚPLAVICE MOČOVÁ (ŽÍZNIVKA – pocit žízně)

 • 2 typy: necitlivost ADH nebo nedostatek hormonu ADH  poškození hypofýzy
 • H2O se ve sběracích kanálcích nevrací zpět do krve  časté močení (až 30 l denně)
 • získání: vrozená, nádor, tělo bojuje proti vlastním tkáním, zánět
 • léčba: dodává se látka s podobnými účinky jako ADH

 

LEDVINOVÉ KAMENY

 • příčina: zvýšená hladinu vápníku v krvi; více pracují příštítná tělíska, která vyrábí hormon podporující uvolňování vápníku z kostí
 • kameny mohou vznikat kdekoli v močových cestách, ne jen v ledvinách
 • kameny – vysrážené soli vápníku
 • léčba: malé odchází sami z těla, velké se ničí ultrazvukem nebo rozpouští
 • prevence: hodně pít, menší přísun vápníku

Kůže:

 FUNKCE:

1) ochranná- před mechanickými, chemickými a fyzikálními vlivy, je vodotěsná

2) vylučovací – zplodiny metabolismu se vylučují

3) termoregulační – ochlazuje tělo, pomáhá udržet stálou tělesnou teplotu

4) zadržovací – tuk, vitaminy A D E K, krev

5) smyslová – dotek, teplo, chlad, bolest

 • Vytváří hranici mezi vnitřním a vnějším prostředím organismu
 • Největší orgán lidského těla
 • 10% váhy
 • V dětství: pevná, pružná (kolagen, elastin)
 • Stárnutím ubývá kolagen a elastin

 

Co tvoří naší kůži?

Pokožka, škára, podkožní vazivo

POKOŽKA

 • Tvoří mnohovrstevný a dlaždicový epitel
 • Tloušťka 1-4 mm
 • Ve spodních vrstvách- ZÁRODEČNÁ VRSTVA– vysoké buňky
 • Vrchní buňky vyplňuje keratin (nepropustnost)
 • Nejsou cévy  vyživována ze škáry
 • Každé tři týdny se pokožka vymění
 • Barva: melanocyty vytváří hnědočerné barvivo  vytváří melanin – pigment, chrání před UV zářením

 

ŠKÁRA

 • 3 mm tlustá
 • Pružná a pevná vazivová část
 • Uloženy cévy, nervy, kořeny vlasů a chlupů
 • Dobře prokrvená
 • Zvlněná na hranici s pokožkou  aby byla pokožka více prokrvena, vyživována
 • Obsahuje: receptory (čidla)- hmatové, tepelné, pro bolest
 • Žlázy:
  • mazové- ústí k chloupku, promašťuje vlasy, chloupky, není na dlaních, na chodidlech
 • potní – na konci stočený kanálek, konec vyúsťuje na povrch těla, odvádí pot ochlazuje
 • pachové- vytváří se v pubertě, v podpaží, okolo pohl. orgánů

 

PODKOŽNÍ VAZIVO

 • Vrstva bohatá na tukové buňky
 • Síť kolagenních a elastických vláken umožňuje ukládání tuků – největší zásobárna tuku
 • Ochrana svalstva, kostí a jiných orgánů před nárazy
 • zadržování tepla
 • zdroj energie
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.