Žlázy s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí

 látkové řízení procesů pomocí hormonů

-vznikají ve žlázách s vnitřní sekrecí, v mozku, v trávicí soustavě

hormony = chemické látky přenášeny krví, schopné vázat se na receptory cílových buněk a ovlivňovat tak jejich činnost

 

Rozdělení:

 • tkáňové hormony – jsou vylučovány buňkami rozptýlenými ve tkáních, které mají primárně jinou funkci (působí nejčastěji v místě svého vzniku, ale mohou působit i na vzdálené buňky) – př. sekretin ze střevní stěny
 • žlázové hormony – jsou vylučovány endokrinními žlázami (žlázy s vnitřní sekrecí), což jsou speciální žlázy, které vylučují hormony do krevního oběhu
 • neurohormony – jsou vylučované neurosekrečními buňkami, tzn. nervovými buňkami produkujícími hormony ( typické pro hypotalamus)

 

Mechanismus účinku hormonů:

 • hormony bílkovinné nebo peptidické povahy se navážou na speciální receptory v buněčné membráně  spustí se sled reakcí, během nichž uvnitř buňky vznikají látky označované jako „druhý posel“  druhý posel mění propustnost membrány pro určité látky nebo aktivuje enzymy (enzymy spustí biochemickou reakci)
 • hormony steroidní povahy pronikají přímo do buňky  vážou se na receptor v cytoplazmě  komplex hormon-receptor putuje do jádra buňky a váže se na určité místo DNA  syntetizují se speciální enzymy  enzymy spustí biochemickou reakci

hormony  krev   cílové buňky

Endokrinní žlázy:

 • hypofýza
 • epifýza (šišinka)
 • štítná žláza + 4 příštítná tělíska
 • brzlík
 • slinivka břišní – smíšená žláza  do dvanáctníku, díky Langerhansovým ostrůvkům je to i endokrinní žláza
 • nadledvinky – tvořeny kůrou a dření
 • vaječníky + varlata (pohlavní žlázy)

Limbický systém  vlivem na endokrinní systém se potíme, nervozita….

HYPOFÝZA

– přední lalok :adenohypofýzamá funkci endokrinní žlázy ( v embryogenezi jako vychlípenina hltanu)

-zadní lalok : neurohypofýzazde se hormony nevytváří, jen hromadí

činnost ovlivněna hypotalamem (spodní část mezimozku) pomocí hormonů z jader hypotalamu  řídí činnost obou laloků hypofýzy

v neurohypofýze hormony nevznikají, pouze jsou dopravovány z hypotalamu (uskladnění) a vydávání do krve = nepravá endokrinní žláza

Hormony neurohypofýzy

hormony nevznikají, pouze se zde hromadí, vznikají v hypotalamu !!!

 

 • antidiuretický hormon = vazoprein = ADH

ovlivňuje zpětnou resorpci vody ve sběrných kanálcích ledvin  snížení močení

-opačně : nemoc zvaná žíznivka ( při nedostatku)

-v ledvinách vzniká  i renin

 • oxitocyn

= provokační a laktační hormon

-povaha peptidů

ovlivňuje zvýšení koncentrace hladkých svalů (děloha, močový měchýř, svaly mléčné žlázy)

-stahy se zesilují a jsou častější (před porod)

-z neurohypofýzy do krevního oběhu

 

Hormony adenohypofýzy

 

1) růstový hormon = somatotropin

-vzniká hlavně v noci

stimuluje metabolismus, dělení  buněk, stimulace růstu (nanismus = trpaslictví, gigantismus: nad 2 metry)

akromegálie = omezení růstových chrupavek, růst koncových částí těla (nos, články prstů)  jednotlivé části těla nejsou vyvážené

-stimuluje tvorbu bílkovin, spaluje  tuk

 

2) prolaktin

produkce a sekrece mléka

-udržuje tvoření mateřského mléka

-reguluje menstruační cyklus

 

-řídící hormony = tropiny

3) thyreotropin

činnost štítné žlázy, stimuluje ji

 

4) adrenokortikotropin (ACTH) = kortikotropin

činnost kůry a dřeně nadledvin ( vidí nebezpečí  stres  sekrece nadledvin  adrenalin a noradrenalin  vysoký tep

-gonádotropní hormony

5) folitropin

-u žen podporuje růst a dozrávání folikulů ve vaječnících + podpora  tvorby estrogenů

-u mužů: spermatogeneze

 

6) lutropin = luteinizační hormon

 varlata a vaječníky

podporuje rozvoj a vznik žlutého tělíska ve vaječníku

-spouští ovulaci

hormonální regulace – nalepí se na receptor  inaktivován

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

-párová žláza uložená po  stranách štítné chrupavky hrtanu, její buňky kumulují jód, produkují hormony tyhroxin, trijothyronin,( ovlivňují celkový metabolismus, termoregulaci, růst a vývoj, obsahují jód) a kalcitonin ( snižuje hladinu Ca v krvi)

 

1) thyroxin

-celková látková výměna

-stimulace pomocí TSH

nezbytný pro růst a vývoj orgánů

      funkce = hyperthyreóza Badesowa nemoc ( těžko se snáší teplo, vypuklé oči, rychlý metabolismus) člověk hubne struma = zvětšení štítné žlázy ( chybí jód!!!)

2) kalcitonin

hormon podporující uvolnění Ca do tkání  snížení hladiny Ca v krvi

 

PŘÍŠTÍTNÁ TĚLÍSKA

-dva páry čočkovitých útvarů při zadní straně štítné žlázy

-hormon parathormonreguluje a udržuje stálou hladinu vápníku v krvi (zvyšuje Ca v krvi)

stimulace aktivity buněk rozrušujících kostní hmotu ( při zlomenině)

-pokles hladiny Ca v krvi  vyloučení parathormonu  uvolnění Ca z kostní tkáně  normalizace

 

NADLEDVINKY

-párová žláza, umístěná na horním vrcholu ledvin

-složení : kůra a dřeň

kůra ovlivněna kortikotropinem  sekrece kůry

dřeň ovlivněna sympatikem  hormony

kůra(kortex)

-působí protizánětlivě,účastní se metabolismu živin

-sekrece kůry ovlivněna kortikotropinem z hypofýzy(adenohypofýzy)  hormony mají steroidní strukturu

 1. A) mineralokortikoidy
 • aldosteron zvyšuje zpětné vstřebávání Na+ v nefronech, ovlivňuje krevní tlak
 1. B) glukokortikoidy
 • kortizol

udržuje hladinu glukózy v krvi

-vliv na metabolismus vzestup hladiny glukózy v plazmě příprava na zátěž

 • androgeny

druhotné pohlavní znaky

dřeň

-ovlivněna sympatikem

-buňky patřící k vegetativní nervové  soustavě

-hormony: adrenalin, noradrenalin

regulace sympatikem  kardiovaskulární systém, hladké svaly, CNS

-vznik při stresu  příprava na vyšší tělesnou zátěž

adrenalin (neurotransmiter)

stimuluje srdeční činnost – zvyšuje rychlost a sílu stahů srdce  zvyšuje srdeční výkon

rozšíření cév v kosterních svalech

-zúžení ve střevech

zvýšení krevního tlaku

-vzniká i na synapsích

 

SLINIVKA BŘIŠNÍ

-dvojí sekrece

 • pankreatická šťáva  dvanáctník ( exokrinní žláza )
 • Langerhansovy ostrůvky pankreatu ( endokrinní žláza )

-skupiny buněk rozptýlené po pankreatu

-2 hormony: 1) inzulín

snižuje hladinu glukózy v krvi  ukládání

-hladina glukózy v krvi (glykémie) 4,5 – 6,2 mmol/l (stoupá po jídle)

stimuluje vstup glukózy do buněk, využívající jako zdroj energie

-pouze nervové buňky jsou propustné pro glukózu !

– podporuje tvorbu glykogenu v játrech

-nedostatek:  cukrovka(diabetes)hypoglykémie (nadměrné množství    cukru v krvi)  -> vylučována močí

glykosylace (vazba glukózy na bílkoviny)  poruchy

 cév,ledvin, oka…

 –musí se podávat inzulín injekcí ( X ústy by se rozkládal enzymy !!!)

 

2) glukagon

zvyšuje množství glukózy v krvi

-podporuje štěpení glykogenu!

Další endokrinní orgány:

 • placenta = plodový koláč
 • šišinka = epifýza  hormon melatonin („biologické hodiny“) –kontrola spánku a bdění, spojena s mezimozkem, vývoj pohlavních žláz
 • brzlík = thymusvývoj lymfocytů, za hrudní kostí před srdcem, produkuje látky ovlivňující specifickou imunitu  zrání T- lymfocytů !

 

POHLAVNÍ ŽLÁZY

 • vaječníkyprodukují ženské hormony: žluté tělísko vylučuje gestageny, které převádí děložní sliznici do sekreční fáze menstruačního cyklu, tlumí činnost hladké svaloviny dělohy, podporuje rozvoj mléčné žlázy (připravuje na těhotentví) (př. progesteron = hormon žlutého tělíska, vzniká v placentě, podporuje dozrávání vajíček), folikuly vaječníků produkují estrogeny, podporující růst ženských pohlavních orgánů a vývoj sekundárních pohlavních znaků (př. estradiol)
 • varlata produkují mužské hormony: Leydigovy buňky produkují testosteron, podporující růst pohlavních orgánů, vývoj sekundárních pohlavních znaků, tvorbu bílkovin (svalů), dále : androsteron

Onemocnění hormonální soustavy

 • struma – zvětšení štítné žlázy, může být spojena s její hypofunkcí nebo hyperfunkcí,u lidí žijících v oblastech s nedostatkem jódu ve vodě hovoříme o tzv. endemické strumě
 • cukrovka – onemocnění způsobené zvýšenou hladinou glukózy v krvi, může být způsobeno nedostatečnou tvorbou inzulínu (diabetes I. typu) nebo poruchou působením inzulínu v tkáních (diabetes II. typu), v obou případech se glukóza hromadí v krvi a způsobuje vážné poruchy metabolismu.
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.