03. Vnitřní obchod

03. Vnitřní obchod

  • Obchod zařazujeme do terciálního sektoru národního hospodářství (služby)
  • Obchoduje se zbožím, cílem obchodování je především realizace zisku, ale zároveň i spokojenost zákazníků zajištěním kvalitního zboží, poskytováním dodatečných služeb (montáž, slevy, apod…), dodržováním ekologických zásad a spokojenost zaměstnanců
  • Služby (cizí činnost) dělíme na:
    • Osobní (kadeřník, lékař)
    • Věcné (opravář)

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.