05. Prodejní činnost a stimulační mix

05. Prodejní činnost a stimulační mix

  • Zásobovací činnosti
  • Personální činnosti
  • Odbytové činnosti = Prodej
  • Marketing
  • Investiční činnost
  • Výrobní činnost
  • Finanční činnost
Odbytové činnosti = PRODEJ

– je jedna z podnikových činností
– z hlediska času je to poslední činnost
– zabývá se odbytovým a marketingovým útvarem (průzkum trhu + propagace)
– oba tyto útvary mohou být začleněny do obchodního úseku, ale pak vedoucí marketingového útvaru nemůže aktivně ovlivňovat činnost celé firmy
– v současné době ve většině firem je marketingový útvar přímo podřízen řediteli podniku (štáb) a může řediteli radit a ovlivňovat činnost všech ostatních podnikových útvarů
– některé podniky budují zajištění své obchodní činnosti vedle odbytových útvarů systém aktivního styku se zákazníkem (obchodní zástupci, obchodní cestující)

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.