06. Pojišťovnictví

06. Pojišťovnictví

Podstata pojištění (příklad z historie)

V polovině 12. století bylo založeno sdružení obchodníků a vlastníků lodí HANZA. V této době se loď pořídila za 100 kop tolarů. Každým rokem se ale jedna z deseti lodí ztratila. Pořízení nové lodě bylo pro jednotlivce příliš nákladné. Řešením byla dohoda kupců, že každý rok složí každý z nich do společné pokladny 10 kop tolarů. Za uspořené prostředky mohli pořídit právě tu zatracenou desátou loď.

Výsledkem bylo, že každý rok si ten, který loď ztratil, pořídil novou jen za 10 kop tolarů. O přijetí do spolku společně hlasovali, nepřijali nikoho, kdo své lodi zanedbával nebo jednal neseriózně v obchodních vztazích, čímž předcházeli úmyslnému obohacení na úkor ostatních (prevence pojistného podvodu).

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.