14. Management

14. Management

 • Překládá se jako řízení lidí.
 • Management můžeme chápat dvěma způsoby jako:
  • Pojem
   • skupina řídících pracovníků
   • vědní nebo studijní disciplína
   • činnost, při které manažer nevykonává práci sám, ale prostřednictvím jiných lidí
  • Definice
   • Management je umění řídit (vrozené předpoklady)

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.