Gravitační a tíhové pole

Gravitační a tíhové pole

Gravitační a tíhové pole

1.) NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON:
Dva hmotné body o hmotnostech m1 a m2 se navzájem přitahují gravitačními silami.

2.) GRAVITAČNÍ ZRYCHLENÍ – ag:
Zrychlení, které v daném místě gravitačního pole uděluje gravitační síla Fg hmotnému bodu o hmotnosti m.

3.) INTENZITA GRAVITAČNÍHO POLE- K:
Působí-li na hmotný bod o hmotnosti m gravitační síla Fg, je intenzita gravitačního pole v uvažovaném bodě určena vztahem:

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.