Kmitání

Kmitání

1.0) Nestacionární fyzikální děje
   Nestacionární děje jsou popsány veličinami, které se v závislosti na čase mění. (např. výchylka, rychlost, zrychlení)
     1.1) Dělení:
        Periodické: rotace Země, střídavý proud, činnost srdce, kmitání, hudební tóny…
        Neperiodické: zemětřesení, hlas, buchot, praskot…

2.0) Kmitání
   Kmitání – pohyb, který se pravidelně opakuje.
     2.1) Vlastnosti kmitavého pohybu:
        2.1.1) přímočarý, křivočarý i otáčivý,
        2.1.2) vždy nerovnoměrný – rychlost se mění s časem.
Příčina kmitavého pohybu je SÍLA, např. tíhová síla nebo síla pružnosti pružiny.
Harmonický kmitavý pohyb – jeho grafem je sinusoida, veličiny závisí na čase podle funkce sinus.

3.0) Mechanický oscilátor
Oscilátor = každé zařízené, které může kmitat volně (bez vnějšího působení).
Příklady: kyvadlo, těleso na pružině, vodováha, kovová tyč upevněná na konci…

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.