Struktura a vlastnosti kapalin

Struktura a vlastnosti kapalin

1.0) OBECNÉ INFORMACE O VNITŘNÍ STRUKTUŘE
Kapaliny se vyznačují jistou vnitřní uspořádaností molekul, ale pouze na krátkou vzdálenost. Poloha molekuly kapaliny se s časem mění; čím je teplota kapaliny vyšší, tím častěji.
Přeskoky molekul při působení vnější síly na kapalinu jsou převážně ve směru působící síly. Proto je kapalina tekutá a nezachovává si svůj tvar. Potenciální energie soustavy molekul je porovnatelná s jejich celkovou kinetickou energii.

2.0) TŘI POZNATKY KINETICKÉ TEORIE STAVBY LÁTEK
1. Látka jakéhokoli skupenství se skládá z částic (molekul, atomů nebo iontů).
2. Částice v látce se pohybují, jejich pohyb je neustálý a neuspořádaný (chaotický).
3. Částice na sebe navzájem působí přitažlivými a současně odpudivými silami.
   2.1) Tepelný pohyb je pohyb částic rychlostmi různých směrů a velikostí.
   2.2) Difuze samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky. Rychlost difuze roste s teplotou.
   2.3) Brownův pohyb Neustálý chaotický pohyb mikroskopických částic rozptýlených v tekutinách. Jeho příčinou jsou nepravidelné nárazy molekul tekutiny na mikroskopické částice.

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.