11. Evidence záloh vůči zaměstnancům, odběratelům a dodavatelům

11. Evidence záloh vůči zamců, odběr. a dodavatelům

Zálohy poskytnuté zaměstnancům
– zálohy poskytnuté na služební cesty a drobné nákupy se považují za pohledávky
– účtují se na účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci

Přijaté provozní zálohy
– přijaté zálohy od odběratele jsou pro účetní jednotku závazkem na účtu 324 – Přijaté provozní zálohy (na straně Dal)
– vydaná faktura je zaúčtována obvyklým způsobem (311/6xx) a zaúčtuje (zruší) se přijatá záloha na straně MD – 342 Přijaté provozní zálohy a D – 311 Odběratelé
– rozdíl mezi zálohou a částkou faktury (cena celkem a FAV) bude uhrazena odběratelem

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.