24. Vnitropodnikové učetnictví, kalkulace a rozpočty

24. Vnitropodnikové učetnictví, kalkulace a rozpočty

Účetnictví podniku lze rozdělit:
a) finanční účetnictví
Je povinné, vede se za podnik jako celek a odehrává se v účtové třídě 0.. až 7.. Forma finančního účetnictví je závazně upravena zákonem o účetnictví a jinými účetními předpisy. Předmětem finančního účetnictví je evidence majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů, výnosů a hospodářského výsledku.
b) vnitropodnikové účetnictví
Je nepovinné, přesto je však vhodné, aby středně velké a zejména velké podniky toto účetnictví vedly. Podstata vnitropodnikového účetnictví spočívá v tom, že jednotlivé vnitropodnikové útvary (= hospodářská střediska) si evidují své náklady, výnosy a zjišťují svůj hospodářský výsledek. Mimo to jednotlivá hospodářská střediska si také na určité období (měsíc až rok) plánují (= rozpočtují) své náklady a výnosy (sestavují si rozpočet nákladů a výnosů – viz kalkulace a rozpočetnictví).

Ve vnitropodnikovém účetnictví nebudeme evidovat:
a) majetek – výjimkou je nedokončená výroba, která se eviduje ve výrobním středisku, a výrobky, které se evidují v odbytu
b) závazky a vlastní kapitál

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.