Práce a energie

Práce a energie

1.0) Práce konstantní síly
PRÁCE – W :
Fyzikální veličina práce W charakterizuje děj, při němž nastává přeměna nebo přenos energie.
Skalární veličina vyjadřující účinek silového působení na hmotný bod (těleso), při němž se hmotný bod (těleso) přemísťuje.
Jestliže na hmotný bod působí stálá síla o velikosti F , která se směrem trajektorie svírá stálý úhel α , a těleso urazí dráhu s , platí: W = Fs cos(α) 

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama