Stacionární magnetické pole RZPR

Stacionární magnetické pole RZPR

1.0) Permanentní magnet
Magnetické pole je v okolí:
   Permanentních magnetů
   Vodičů s proudem

Každý stálý (trvalý, permanentní) magnet je dipól – má dva póly – severní (N = north) a jižní (S = south), které jsou navzájem neoddělitelné.
V okolí permanentního magnetu je magnetické pole působící na okolní tělesa magnetickými silami.
Magnety, které k sobě míří souhlasnými (N+N v S+S) póly se navzájem odpuzují. Magnety, které k sobě míří opačnými (N+S) póly se navzájem přitahují.

Směr magtických idukčních čar je od severního k jižnímu póu magnetky (mimo magnet; uvnitř magnetu je to od jižního k severnímu pólu)

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama