Změna skupenství

Změna skupenství

1.0) Fáze, fázová přeměna
Jestliže má soustava v rovnovážném stavu ve všech částech stejné fyzikální a chemické vlastnosti,(např. hustotu, strukturu, chem. složení…) nazývá se fáze.

Fáze jsou:
– skupenství látky (led, voda, vodní pára),
– struktury stejné látky (diamant, grafit).

Přechod látky z jedné fáze do druhé se nazývá fázová přeměna. Fázové přeměny jsou také změny skupenství.

Změny skupenství

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama