Architektury počítačů

Architektury počítačů

Základní typy počítačových architektur
● Von Neumannovo schéma
● Harvardská architektura

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

Reklama
reklama