Historie počítačů

Historie počítačů

Nultá generace
● Charles Babbage
   ○ jedním z prvních geniálních vynálezců
výpočetní techniky
   ○ jeho stroje se používají do dnes
   ○ slouží dokonce jako inspirace při vývoji současných technologií
   ○ vytvářel čistě mechanické stroje
● Diferenciální stroj
   ○ Difference Machine, 1822
   ○ výpočet hodnot kvadratických polynomů
   ○ mechanický
   ○ ozubená kola

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama