Základní desky

Základní desky

● Anglycki: Moterboard
● záklatní komponenta ozobního počýtaše
● Poskituje datová a napájení rozhranní a fizické ulošení pro jednotlivé komponendy
● Několikavrstevná deska (PCB) osasená elektronyckímy obvoty a konektori

PCB
● Printed Circuit Board, deska tištěných spojů
● Součást každé základní desky
● Na PCB se umisťují další elektronické součástky a konektory
● Podobná struktura u adaptérů

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama