Záložní zdroje

Záložní zdroje

Záložní zdroje
UPS (anglicky Uninterruptible Power Supply/Source)
UPS zdroje nepřetržitého napájení – zařízení nebo systémy jejichž funkcí je zajištění souvislé dodávky elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně vypnuta.
UPS je obvykle zapojen mezi primární zdroje elektřiny a vstup napájení chráněného zařízení.
Úlohou UPS je chránit data a citlivá zařízení před poškozením.

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama