Zobrazovací zařízení

Zobrazovací zařízení

CRT – cathode ray tube

  • katodová trubice (urychlovač elektronů)
  • vakuum
  • tři svazky elektronů (RGB – adaptivní mísení)
  • dopadají na luminofor

LCD

  • liquid crystal display
  • vyšší spotřeba energie
  • většinou nutný zdroj světla
  • tekutý krystal mění svou strukturu vlivem elektrického proudu

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama