Daňová evidence

Daňová evidence

Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti:
– Podnikatelskou činnost můžeme evidovat 2 způsoby:
   a) Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí)
   b) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví)
Pozn.: fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku, mohou uplatnit odpočet výdajů paušálem

Právnická osoba – více lidí, kteří podnikají pod společným obchodním jménem
Fyzická osoba – je jeden člověk

Osoby, které vedou DEV a ÚČE:
DEV: mohou vést fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou (např. živnostníci, komerční právníci, tlumočníci, apod.)
ÚČE: musí vést právnické osoby (např. obchodní společnosti: S.R.O., K.S., A.S., V.O.S.) a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou

Fyzická osoba se stane účetní jednotkou v těchto případech:

  1. Pokud za předcházející kalendářní rok přesáhne částku obratu 25 milionu korun (obrat = zjednodušeně příjmy, není zisk), např. obrat překročen za rok 2012, účetní jednotkou je od 1. 1. 2013, povinnost vést ÚČE má od 1. 1. 2014
  2. Pokud se zapíše do obchodního rejstříku (obchodní rejstřík = seznam podnikatelských firem, vedený u rejstříkového soudu)
  3. Pokud se dobrovolně rozhodne vést ÚČE

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama