Chemická rovnováha

Chemická rovnováha

rovnovážný stav = chemická rovnováha

  • stav soustavy, kdy se nemění její složení, pokud se nezmění vnější podmínky 
  • charakterizován konstantními koncentracemi reagujících (výchozích) látek = koncentrace výchozích látek a produktů se již nemění
  • stav je dynamický – neustále probíhá přímá a zpětná reakce (vzájemně se navenek ruší)
  • v1 = v2 

Uvažujeme rovnici reakce:
aA + bB <———–v1-v2———-> cC + dD

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.