Adjectives and Adverbs – jaký je v nich rozdíl?

Adjectives and Adverbs - Jaké jsou rozdíly?
Vzdělávání

Adjectives and Adverbs – jaký je v nich rozdíl?

Přídavné jméno (Adjective) je slovo, které popisuje podstatná jména, například velký nebo krásný, a příslovce (Adverb) je slovo, které popisuje slovesa, přídavná jména a jiná příslovce, například tiše nebo opravdu. To je základní rozdíl mezi přídavnými jmény a příslovci, ale je toho víc: Jak je od sebe rozeznáte, jak je vzájemně zaměňujete a které používáte se spojovacími slovesy?

Níže vám na tyto otázky odpovíme: Jaký je rozdíl mezi přídavným jménem a příslovcem? Probereme, jak a kdy je použít, a podělíme se o spoustu příkladů na přídavná jména a příslovce.

Jaký je rozdíl mezi přídavným jménem a příslovcem?

Přídavná jména (Adjectives) a příslovce (Adverbs) se v gramatice často zaměňují, protože obě slova popisují jiná slova. Rozdíl mezi přídavnými jmény a příslovci spočívá v tom, které typy slov popisují.

Přídavná jména (Adjectives) popisují pouze podstatná jména včetně zájmen. Pokud tedy máte podstatné jméno, například pes, můžete o něm přidáním přídavných jmen uvést více podrobností.

  • the smelly, wetbrown dog

Někdy se k popisu podstatného jména používá více slov. Tomu se říká přídavná jména a s těmito skupinami slov můžete zacházet stejně jako s jednotlivými přídavnými jmény.

  • Quantum physics is too complicated to understand.

Příslovce (Adverbs) běžně popisují slovesa. Přidávají podrobnosti, které ukazují, jak se děj provádí, jako je tomu u příslovcí rychle nebo pomalu, nebo frekvenci děje, jako je tomu u příslovcí často nebo někdy.

  • She worked quietly all afternoon.
  • He always showers after the gym.

Kromě toho mohou speciální příslovce jako really nebo very popisovat i jiná příslovce. Když se takto používají příslovce, obvykle popisují stupeň intenzity nebo četnosti.

  • She worked very quietly all afternoon.
  • He almost always showers after the gym.

Podobně mohou příslovce popisovat i přídavná jména, opět obvykle určují stupeň intenzity nebo četnosti.

  • The often rude manager eats lunch alone.
  • The very large man sat in a really small chair.

V posledním příkladu přídavné jméno velký popisuje podstatné jméno muž a příslovce velmi popisuje přídavné jméno velký. Podobně příslovce opravdu popisuje přídavné jméno malý, které popisuje podstatné jméno židle.

Nejlepším způsobem, jak rozlišit přídavné jméno a příslovce, je určit slovo, které popisuje. Pokud je popisovaným slovem podstatné jméno, jedná se o přídavné jméno; pokud je popisovaným slovem sloveso, přídavné jméno nebo jiné příslovce, jedná se o příslovce.

Někdy můžete k rozlišení přídavných jmen a příslovcí použít zkratku. Pokud vidíte slovo s koncovkou -ly, jedná se obvykle o příslovce.

Buďte však opatrní, protože to neplatí vždy. Například slova jako curly, elderly, friendly a lovely jsou přídavná jména zakončená na -ly. Většina slov končících na -ly jsou však příslovce a zapamatování si této skutečnosti vám pomůže rozlišovat mezi přídavnými jmény a příslovci, která mají stejný kořen slova.

  • adjectivecalm

The calm morning passed

  • adverbcalmly

The morning calmly passed. 

Nechte tu svou myšlenku