Co dělat při jaderném útoku

photo-1631602349803-59315f346c48
Zajímavosti

Co dělat při jaderném útoku

Pokyny pro případ nutné ochrany

I když pevně věříme, že pravděpodobnost je mizivá, na četné dotazy v souvislosti s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití jaderných zbraní, doporučuje SÚJB veřejnosti pro případ přípravy ochrany před jaderným útokem postupovat následujícím způsobem:

  • zjistěte si, kde se ve Vašem okolí nacházejí bezpečná útočiště nebo kryty civilní ochrany. Kompletní seznam stálých úkrytů v ČR naleznete na adrese: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-hlavniho-mesta-prahy-menu-ochrana-obyvatelstva-ukryti-ukryti.aspx. Např.: seznam krytů na území hl. m. Prahy lze najít na adrese: https://bezpecnost.praha.eu/clanky/ukryti.
  • připravte si evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady, případně i nouzový balíček (trvanlivé potraviny, dostatek nápojů, zdravotnické a hygienické potřeby na několik dnů, zejména léky, které užíváte, funkční rádio a svítilnu s náhradní sadou baterií atd.),
  • domluvte si s rodinnými příslušníky systém náhradní komunikace pro případ výpadku mobilních služeb,
  • v případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci,
  • po útoku vyčkejte alespoň několik hodin, než vyjdete ven, kvůli možnému radioaktivnímu spadu,
  • při opuštění úkrytu si zakryjte dýchací cesty šátkem nebo respirátorem, abyste zabránili vdechnutí radioaktivní látek,
  • po příchodu do bezpečí se co nejdříve osprchujte a vyměňte si oblečení, abyste zabránili dalšímu rozšiřování kontaminace,
  • řiďte se pokyny složek integrovaného záchranného systému.

Protože záležitosti civilní ochrany a nemírového využití jaderné energie nejsou v přímé působnosti SÚJB, pro další informace odkazujeme na weby a informační kanály Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/) a Ministerstva obrany ČR (https://www.army.cz/). Obecně se problematice ochrany obyvatelstva na našem území věnuje HZS ČR, viz ochrana obyvatelstva (https://www.hzscr.cz/).

Celý článek byl převzat z oficiálního zdroje: https://www.sujb.cz/fileadmin/pokyny-pro-pripad-nutne-ochrany.html

Nechte tu svou myšlenku