Reklama:

Nejčastější chyby u maturitní písemné práce z angličtiny 2015

 

Nejčastější chyby v první části písemné práce z angličtiny 2015 a jejich možný vliv na hodnocení

CHYBÍ MI NADPIS

Nedílnou součástí charakteristiky je psaní nadpisu. Pokud nadpis není uveden, je to chyba, ale na 0 bodů nikoliv.

NEMÁM VHODNÝ NADPIS

Nadpis by se měl vždy vztahovat k osobě, kterou dle zadání charakterizuji. Je možné použít nadpis přímo z tématu, nebo si vymyslet svůj vlastní a originální nadpis. Dobrým znakem nadpisu je jeho chytlavost; když čtenář po jeho přečtení chce pokračovat v čtení celého textu.

NEMÁM VYNECHANÝ ŘÁDEK MEZI NADPISEM A TEXTEM

Nevynechání řádku mezi nadpisem a textem není chybou, nadpis může být napsán nalevo nebo uprostřed.

UVÁDÍM OSLOVENÍ

Oslovení, ať už redakce časopisu The World, nebo kohokoliv jiného, je chybou. Pokud ale text bude obsahovat dobře rozpracované body zadání, neměla by to být chyba na 0 bodový zisk u první části písemné práce.

UVÁDÍM ROZLOUČENÍ A PODPIS

Rozloučení i podpis, které jsou uvedeny při psaní charakteristiky jsou chybou. Pokud ale text bude obsahovat dobře rozpracované body zadání, neměla by to být chyba na 0 bodů u této části písemné práce.

PÍŠI CELÝ TEXT FORMOU DOPISU

Dle zadání píšeme slohový útvar charakteristika, který má své náležitosti. Psaní formou dopisu je významné odbočení od zadání a může mít velký význam na to, zda se práce bude dále hodnotit. Záleží na dalších aspektech zejména na míře a správnosti rozpracování jednotlivých bodů zadání. Pokud jste tedy Váš text uchopili jako dopis, nemusí to nutně znamenat 0 bodů.

NEMÁM ODSTAVCE

Pokud práce neobsahuje na první pohled viditelné odstavce, ať už tím, že mezi odstavci vynecháte řádek, nebo první řádek odstavce odsadíte zleva, je to chybou. Pokud ale text obsahuje rozpracované body zadání, neměla by to být chyba na 0 bodů u této části písemné práce.

NEMÁM ÚVOD ANI ZÁVĚR

Úvod i závěr, nebo alespoň jejich náznak by se měl v textu objevit. Pokud chybí, je to chyba, ale ne na 0 bodů u této části písemné práce.

MŮJ TEXT JE NAPSANÝ V NEFORMÁLNÍM STYLU

Neformální styl není pro psaní charakteristiky do mezinárodního časopisu vhodný. Je vhodné používat styl formální až semiformální. Stažené tvary se tedy mohou objevovat a nejsou považovány za chybu.

MÁM MÉNĚ NEŽ 120 SLOV

To je samozřejmě chybou, rozsah je dán zadáním a jeho nedodržení je penalizováno. Záleží o kolik slov méně textu máte. Čím méně textu, tím více bodů ztratíte. Pokud je však rozsah tetxu nižší než 50 slov, rozsah je nedostatečný a práce je ohodnocena 0 body.

MÁM VÍCE NEŽ 150 SLOV

Větší počet slov než 150 je rovněž chybou a nedodržením zadání. Čím více slov nad rozsah daný zadáním máte, tím více bodů v hodnocení ztratíte. Větší rozsah ale téměř nikdy neznamená hodnocení 0 body za celou část.

 

Nejčastější chyby v druhé části písemné práce z angličtiny 2015 a jejich možný dopad na hodnocení

NEMÁM OSLOVENÍ

Oslovení je nedílnou součástí psaní e-mailu. Jeho absence je chybou, ale pokud máte vše ostatní v pořádku, na 0 bodů v této části písemné práce to není.

OSLOVUJI JENOM JEDNOHO KAMARÁDA

Dle zadání píšete dopis kamarádům, pokud oslovujete pouze „Dear friend“, je to chyba, ale ne zase tak zásadní, a už vůbec ne na 0 bodů.

OSLOVUJI JMÉNY, KTERÁ JSEM SI VYMYSLEL/A

To je vůči zadání zcela v pořádku.

OSLOVUJI TERRYHO

Terry je člověk, o kterém se s kamarády bavíte. To je výslovně dáno zadáním. Pokud je ale vše ostatní správně, neměla by být tato část písemné práce na 0 bodů.

CHYBÍ MI ROZLOUČENÍ

Rozloučení je vzhledem k charakteru textu očekáváno, jeho neuvedení je tedy chybou. Ne však chybou, která by vedla rovnou k 0 bodům za tuto část písemné práce z angličtiny.

CHYBÍ MI PODPIS

U e-mailu, který má korespondenční charakter je třeba podpis pisatele vždy uvést. Jeho neuvedení je chybou, pokud je ale vše ostatní v pořádku, chyba na 0 bodů v této části písemné práce z AJ to není.

MÁM NEBO NEMÁM ODSTAVCE

Jelikož se jedná o neformální e-mail, psaní odstavců, stejně jako i nepsání odstavců, je v pořádku a chybou to není.

NEMÁM OSLOVENÍ A PODPIS ODDĚLENÉ OD TEXTU VYNECHÁNÍM ŘÁDKU

Pro přehlednost je oddělení oslovení a podpisu důležité, ale velkou chybou, pokud je uvedeny alespoň máte, to není. Určitě ne na 0 bodů za tuto část písemné práce.

PÍŠI E-MAIL VE FORMÁLNÍM STYLU

Ze zadání vyplývá, že píšeme e-mail kamarádům. Styl takového korespondenčího psaní je tedy neformální. Pokud máte e-mail psán formálně, je to chybou, ale ne na 0 bodů za tuto část písemné práce z anglického jazyka.

MÁM MÉNĚ NEŽ 60 SLOV

Nedodržení rozsahu počtu slov je chybou. Záleží na tom, o kolik slov máte méně, než je dáno zadáním. Podle toho přicházíte o body. Pokud máte méně než 30 slov, rozsah je nedostatečný a práce se hodnotí 0 body.

MÁM VÍCE NEŽ 70 SLOV

I to je nedodržení rozsahu počtu slov daného zadáním a opět záleží, o kolik slov více máte. Čím více slov nad rozsah daný zadáním máte, tím více bodů za nedodržení rozsahu ztratíte. Větší počet slov než je dáno zadáním však nevede k hodnocen 0 body v této části písemné práce z AJ.

 

Maturitní otázky z angličtiny ZDARMA ke stažení