Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

1.Obnovitelné zdroje

 • Za obnovitelné zdroje energie jsou považovány takové, které se dokáží sami bez pomoci nebo s malou pomocí člověka obnovit.

Druhy obnovitelných zdrojů energie:

a) Kinetická energie Země a Měsíce

 • tzv. energie přílivu a odlivu

b) Geotermální energie

 • využití energie ze Zemského jádra (např. gejzír)

c) Vytváření a spalování biomasy

 • Biomasa = hmota živočišného / rostlinného původu – biomasou se nahrazují běžná fosilní paliva ( např. benzín nafta, uhlí )

d) Větrná energie

 • Větrem roztočená turbína vytváří mechanickou energii, která putuje do generátoru a stává se elektrickou energií
 • Největší větrná elektrárna na světě je Roscoe v USA ve státě Texas. Je tvořena 627 turbínami = výkon 781,5 MW

e) Vodní energie

 • Pohybová energie vody např. z řek se v generátoru ve vodní elektrárně přeměňuje na energii elektrickou.
 • Vodní elektrárny jsou šetrné k životnímu prostředí
 • Největší vodní elektrárna na světě jsou Tři soutěsky v Číně. Má 32 turbínostrojů ( turbína + generátor) – každý z nich má výkon 700MW. Celkový výkon je 22 400 MW

f) Solární energie

 • Sluneční záření dopadá fotovoltaický panel a energie ze slunečního záření se přeměňuje na energii elektrickou
 • Největší solární elektrárna na světě je ve Španělsku a má 162 000 fotovoltaických panelů – zásobují přes 40 000 domácností
12226754936_af4ecfe2ab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Neobnovitelné zdroje

 • Za neobnovitelný zdroj je považován takový zdroj energie, s  jehož vyčerpáním se počítá do několika stovek let, ale jehož obnova bude trvat mnohem déle.

Druhy neobnovitelných zdrojů energie:

a) Uhlí

 • Jsou ho 4 druhy
 • Získává se v hlubinných nebo povrchových dolech. Vzniklo z rostlinných a živočišných zbytků
 • Černé je starší a lépe hoří, než hnědé
 1. Lignit (nejméně kvalitní hnědé uhlí)
 2. Hnědé uhlí
 3. Černé
 4. Antracit (nejkvalitnější černé uhlí)

b) Ropa

 • Jinak je také nazývána Černé zlato,zemní olej, surová nafta. 
 • Barva je hnědá až nazelenalá.
 • Jedná se o hořlavou kapalinu.
 • Nacházíme ji ve svrchních vrstvách zemské kůry.

c) Zemní plyn

 • Přírodní hořlavý plyn, který se používá jako fosilní palivo.
 • Hlavními složkami  je  methan ( obvykle 90%) a ethan ( 1-6 %). Nacházíme ho buď samostatně nebo s uhlím a ropou

d) Rašelina

 • Částečně rozložený rostlinný materiál.
 • Obsahuje převážně organické látky (celulózu) a organické kyseliny.
 • Celosvětové zásoby rašeliny jsou cca 4 triliony m³ = 8 miliard TJ (terajoule) energie
Reklama: