Analytická geometrie – přímka v rovině – obecná rovnice přímky – úvod

Další příklady na analytickou geometrii

zdroj: mathematicator.com