Absolutní hodnota komplexních čísel

 

Ukázka příkladu číslo 5.

Vypočítejte absolutní hodnotu komplexních čísel:

příklad na absolutní hodnotu komplexních čísel

Řešení:

příklad na absolutní hodnotu komplexních čísel

Ukázka příkladu číslo 9.

Dokažte,že:

příklad na absolutní hodnotu komplexních čísel

Řešení:

příklad na absolutní hodnotu komplexních čísel

Ukázka příkladu číslo 13.

Vypočtěte absolutní hodnotu komplexního čísla:

příklad na absolutní hodnotu komplexních čísel

Řešení:

příklad na absolutní hodnotu komplexních čísel