Reklama:

Dějepis - vypracované maturitní otázky

 

Nové maturitní otázky 2016

1. Staroorintální státy.doc (788992)
2. Starověké Řecko.docx (34162)
3.Starověký Římdocx (785559)
4. Antická kultura a její vliv na pozdější umělecké slohy.docx (24895)
5. Vznik a vývoj raně feudálních států.docx (28001)
6. Vznik a vývoj feudálních států na našem dnešním území.docx (23910)
7. Hospodářské a společenské změny na počátku vrcholného středověku.docx (27069)
8. Hlavní konflikty v mezinárodních vztazích v období vrcholného středověku.docx (26331)
9. Český stát za vlády Lucemburků.docx (32589)
10. Příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí a vývoj českého státu po husitství.doc (78336)
11. Příčiny, průběh a důsledku objevných plaveb, změna myšlení na počátku raného novověku.docx (42851)
12. Příčiny, průběh a důsledky reformace.docx (34942)
13. Nástup Habsburků na český trůn, vznik a vývoj české stavovské opozice v době jejich vlády.docx (27818)
14. Příčiny, průběh a důsledky českého stavovského povstání a celé třicetileté války.docx (29265)
15. Příčiny, průběh a výsledky anglické revoluce a další politický a hospodářský vývoj Anglie po revoluci.docx (19549)
16. Evropa po 30.leté válce.docx (22968)
17. Rakouská monarchie a Rusko v období osvícenského absolutismu.docx (24504)
18. Příčiny a průběh Americké revoluce, vznik USA a jejich vývoj v 19 stoleti.docx (22844)
19. Příčiny a vývoj Francouzské revoluce do pádu Jakobínů.doc (75776)
20. Nástup Napoleona k moci, jeho vnitřní i zahraniční politika a situce v Evropě po jeho pádu.doc (85504)
21. Příčiny a průběh revolučního roku 1848-1849 v Raskouské monarchii a vývoj monarchie v 50-60 letech 19.století.doc (36352)
22. Hlavní konflikty a změny v Evropě ve druhé polovině 19. století.doc (21017)
23. Charakteristika kapitalismu 2. poloviny 19. st. a pčátku 20. st. a vznik ohnisek napětí před 1. SV.doc (46592)
24. Příčiny a průběh 1. svétové války, charakteristika, průběh a důsledky revoluce v Rusku 1917.doc (81408)
25. Vzník a vývoj ČSR, postavení ČSR v roce 1938 a zánik 2. republiky.doc (61952)
26. Charakteristika mezinárodních vztahů ve 20. letech 20. století, světová hospodářská krize a nástup fašismu ve 30. letech 20. století.docx (26030)
27. Příčiny, průběh a důsledky 2. svétové války. Charakter protifašistického odboje Čechů a Slováků během 2. světové války.docx (38019)
28. Vznik studené války a hlavní ohniska konfliktů mezi východem a západem v 50. - 60. letech 20 století.docx (35217)
29. Charakteristika vývoje ČSR a následně ČSSR v letech 1945-1968.docx (30316)
30. Pád Stalinismu a celkový rozklad sovětského politického systému v zemích východního bloku.docx (30025)
Charakteristika-normalizace.docx (15651)
 

Reklama: