Rozmnožovací soustava člověka

Rozmnožovací soustava člověka

Charakteristika rozmnožovací soustavy

Rozmnožovací soustava zajištuje vznik nového jednice, zabezpečuje existenci biologického druhu a přenos genetických informací. Je tvořena pohlavními žlázami, v nichž se uzrávají pohlavní bunky, a pohlavními cestami. Vývoj rozmnožovacího ústrojí je těsně spjat s vývojem ústrojí močového. Obě soustavy vznikají ze společného základu (mezodermu).

Pohlavní soustava muže

http://www.zdravcentra.sk/zc/imgsk/On-lineknihovna/PP_pohlsoustavamuz.jpgZajištuje 3 základní funkce: Tvorbu pohlavních buněk, tvorbu mužských pohlavních hormonů, uskutečnění pohlavního spojení.

Varle

Je to párový orgán vejčitého tvaru, velikosti 4-5cm, se smíšenou funkcí. Je uloženo mimo břišní dutinu, v šourku. Na povrchu varlete je vazivové pouzdro, ze kterého dovnitř vnikají úzké vazivové přepážky, rozdělující vnitřní prostor varlete na několik oddílů. V jednotlivých oddílech začínají slepě nitkovité, mnohonásobně stočené kanálky semenotvorné. V jejich zárodečném epitelu se postupně vyvíjejí pohlavní bunky (spermie). Tvorba spermií se nazývá spermiogeneze. Začíná v období pohlavního dospívání a trvá do individuálně různě vysokého věku. Zralé spermie se uvolnují a shromaždují v nadvarleti. Zrání spermií trvá asi 74 dní a vyžaduje teplotu asi o 4 stupně nižší než je tělesná teplota. Spermie jsou vysoce specializované bunky, složené z hlavičky,obsahující jádro, krčku, obsahujícího dělící tělísko (centriol), a z bičíku, zajištujícího pohyb. Ve vazivu, vyplnujícím prostory mezi semenotvornými kanálky, jsou vmezeřeny Leydeigovy bunky, produkující mužský pohlavní hormon testosteron.

Vývodné cesty pohlavní

Semenotvorné kanálky se spojují a přecházejí do nadvarlete.Spermie se zde mísí s hlenovitým sekterem buněk.Vývodem nadvarlete je chámovod.Chámovod je trubice asi 4mm silná a 40cm dlouhá , probíhající vzhůru tříselním kanálem a ústící pod močovým měchýřem do močové trubice. V místě vyústění chámovodů obemyká močovou trubici žláza předstojná.Před vstupem do žlázy předstojné se připojují k chámovodům měchýřkovité žlázy.Jejich sekret se mísí s obsahem prostaty a hlenovitým sekretem nadvarlete. Vzniklá tekutina se nazývá ejakulát. Jeho množství se pohybuje od 2 do 3 ml.

Zevní pohlavní orgány

Močová trubice slouží nejen k vedení moči, ale i ejakulátu. Porchází svalovým dnem pánevním a pod sponou stydkou se zanořuje do pyje, kde probíhá uvnitř topořivého tělesa, jež je zakončeno rozšířeným žaludem. Nad topořivým tělesem jsou v pyji dvě souběžná topořivá tělesa. Mají vazivový obal, uvnitř vazivovou trámčinu a v ní sít žilních prostorů, jejichž prokrvení-erekce.Šourek je vak v němž jsou uložena varlata

Pohlavní soustava ženy

Obrázek “http://www.zdravcentra.sk/zc/imgsk/On-lineknihovna/PP_pohlsoustavazena.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.Zajištuje oogenezi, produkci pohlavních hormonů, uskutečnění pohlavního spojení, vytváří vhodné prostředí pro plod a vývoj plodu.

Vaječník

Je to pohlavní žláza 3 až 5 cm dlouhá.Tvoří se zde vajíčka což se nazývá oogeneze. V celém plodném období ženy uzraje asi 400 vajíček¨

Vajíčko

Je mnohem větší než spermie, je nepohyblivé, tvoří se periodicky

Vývodné cesty pohlavní

Vejcovod je úzká, ohebná trubice začínající v děložním rohu a ústící nálevkovitě do břišní dutiny, v blízkosti vaječníku. Vejcovody jsou dva, každý spojuje s dělohou jeden vaječník. Úkolem vejcovodů je, jak už napovídá jejich jméno, dopravit vajíčko po ovulaci do dělohy. Ve vejcovodu také dochází k oplození vajíčk

 Menstruační cyklus

Pod vlivem hormonu stimulujícího folikul začne ve vaječníku růst několik folikulů (míšků), obsahujících vajíčka, jejichž obaly následně produkují estrogeny, primárně estradiol. Tyto estrogeny iniciují vývin nové vrstvy endometria s typickým histologickým (tkáňovým) vzhledem, zvané proliferační (bující) endometrium. Stoupající hladina estrogenů působí pomocí negativní zpětné vazby na hypofýzu a snižuje sekreci FSH. Inhibin vylučovaný největším folikulem též snižuje FSH. Typicky jen nejrozvinutější folikul (vedoucí folikul) se může dále rozvinout, protože má víc receptorů; růst ostatních folikulů se zastaví. Proto normálně v každém cyklu dozraje jen 1 vajíčko. Když folikul dozraje, vylučuje tolik estradiolu, že spustí tzv. pozitivní zpětnou vazbu -.akutní uvolňování luteinizačního hormonu. Uvolněním LH dozraje vajíčko a oslabí se stěna folikulu ve vaječníku. Tento proces vede k ovulaci: uvolnění teď už zralého vajíčka.

Zevní pohlavní orgány

Je to vulva, malé a velké stydké pysky a klitoris. Skládá se poševní předsíně, v níž ústímočová trubice a pochva. Vpředu se nachází klitoris. Vulva je chráněna ze stran dvěma páry stydkých pysků (malými a velkými) Malé a velké stydké pysky jsou párové kožní řasy zevně pokryté kubickým ochlupením, uvnitř s kůží podobnou sliznici. Klitoris je ženské topořivé tělísko

reklama