Reklama:

Východní Evropa

 

-Ukrajina (Kyjev), Bělorusko (Minsk), Moldávie (Kišiněv)
-státy patří do SNS, které vznikly po rozpadu SSSR (1990-91)
přírodní podmínky:
-převládají roviny (Východoevropská rovina), jen do západní Ukrajiny zasahují Karpaty, přecházejí v Podolskou vrchovinu, hornatý je také poloostrov Krym (Krymské hory)
-ve vnitrozemí- kontinentální podnebí
-černomořské pobřeží- subtropické klima středomořského typu
-úmoří Černého moře- Dněpr, úmoří Baltského moře- Němen, Západní Dvina
obyvatelstvo:
-Ukrajinci, Bělorusové, ruská menšina na Krymu- východní Slované
-Moldavané- Románi (příbuzní Rumunům)
-v 90. letech - prudký pokles porodnosti, přirozený úbytek obyvatelstva
vývoj, politika:
-nejprve toto území patřilo carskému Rusku
-1918- Moldávie- součástí Rumunska
- západní část Běloruska a Ukrajiny- Polsko
- zbytek- Sovětský svaz
-1939-40- SSSR obsadil Moldavsko a Podkarpatskou Rus (Zakarpatská Ukrajina)
-po 2. svět. válce - celé součást SSSR

Ukrajina

-2. největší stát Evropy (604 000 km2), zalidnění- 5. Místo
-špatný stav hospodářství ( přes příznivé podmínky- velké surovinové zdroje, úrodné černozemní a sprašové půdy)
-těžký průmysl: ve východní části- Donbas, dolní Podněpří, Charkov, nachází se v krizi:
pokles uhelné těžby (Donbas), snížila se hutní i strojírenská výroba
důvody: odbytové problémy ( nízká produktivita práce a kvalita výrobků)
lépe je na tom těžba rud (železná, manganová) - vývoz
-výroba elektrické energie - tepelné elektrárny (Donbas, okolí Lvova)
- vodní elektrárny (Dněpr)
- atomová elektrárna Černobyl
-zemědělství: dobré podmínky, 70% zaujímá zemědělská půda (z toho orná přes 50%)
úrodné půdy, vysoké letní teploty - pěstování náročnějších plodin (pšenice,
kukuřice, cukrová řepa, slunečnice), ale nedostatečná motivace, nízká pracovní
morálka, špatná organizace práce - ne příliš uspokojivé výsledky (dědictví
sovětské epochy)

Bělorusko

-přírodním rázem se podobá pobaltským zemím: neúrodné nížiny, bažiny, nedostatek přírodních zdrojů (pouze sůl, dřevo)
-průmysl: strojírenský (dováží polotovary) - nákladní auta, traktory, zemědělské stroje
lehký
potravinářský
-zemědělství: živočišná výroba
-tranzit východ-západ (silnice, železnice, ropovody, plynovody)
-země velmi utrpěla za 2. světové války, výrazně se projevila rusifikace, vazby na Rusko jsou velmi těsné, u moci je autoritativní režim, transformace téměř neprobíhá

Moldávie

-malá, ležící mezi Ukrajinou a Rumunskem, ze všech států SNS největší zalidnění
-ruská a tatarská menšina - napětí
-zemědělství: úrodné černozemě - pšenice, kukuřice, vinařství, ovoce, zelenina
-průmysl: potravinářský