Geografický přehled Australie a Oceánie

Geografický přehled Australie a Oceánie

 

 • -Austrálie a Oceánie tvoří samostatný kontinent, který bývá často označován jako Oceánie
 • =>-je zeměpisný a kulturní celek, který se rozkládá v Tichém oceánu
 •      – zahrnuje asi 1500 tichomořských ostrovů a z politických i jiných důvodů se k ní počítá také Austrálie, která je ovšem z tektonického hlediska plně samostatným kontinentem
 •      – někdy se tato oblast označuje též jako Austrálie a Oceánie, nebo jen Austrálie.
 •      -jedná se o nejmenší a nejméně zalidněný kontinent
 •      -řada ostrovů v Oceánii zůstává závislými územími zejména na USA a Francie
 •      -pestrá škála obyvatel a přírody obzvláště té ostrovní

-Tato oblast obsahuje tyto státy:

      Nezávislé                                                                           Závislé        

 1. Austrálie                                                        USA:  Americké Samoa, Severní ariany,Guam,Wake,
 2. Nový Zéland                                                 Johnston,Midway
 3. Papua- Nová Guinea          Francie: Nová Kaledonie, Wallis a Futuna, Francouzká  Polynésie
 4. Šalamounovy ostrovy
 5. Tuvalu
 6. Nauru
 7. Karibati
 8. Fidži
 9. Vanuata
 10. Tonga
 11. Západní Samoa

 

 • Rozloha:  8,9mil. km²-Austrálie a oceánie=6%rozlohy souše,
 • (Austrálie- 7,7 mil. km², Oceánie- 1,2 mil. km²)
 • Počet obyvatel: 32 miliónů (0,5%světové populace)
 • (Austrálie- 19,7 mil., Oceánie- 12,3mil.)
 • Hustota zalidnění obyvatelstva: 4 obyvatel /km²
 •  Střední výška: 340 m n. m.
 •  Nejvyšší vrchol: Puncak JayaNová GuineaIndonésie, 5030 m n. m.
 •  Největší řeka: MurrayAustrálie, délka 3370 km
 •  Největší jezero: EyreAustrálie, 9500 km²

Oceánie

 • -40 000 ostrovů na ploše: 1,7 mil. km2
 • -původní, státy bývaly v minulosti koloniemi, přidružené k USA, nejvíce závislých území ovládá USA a Francie
 • -významnou složku obživy tvoří rybolov, těžba nerostných surovin a cestovní ruch
 • -nachází se zde hodně korálů a je zde velká sopečná činnost (korálové a sopečné ostrovy)

Oceánie se člení dle polohy na:

Podnebí: je tropické, oceánské.

Obyvatelstvo:

 • -původní obyvatelé Oceánie se liší barvou pleti=>na Novém Zélandu žijí Maurové, převahu obyvatelstva evropského původu mají pouze Havajské ostrovy a Nový Zéland Z přistěhovalců jsou v Oceánii zastoupeni Indové a Číňané
 • -z hlediska ekonomické úrovně je velký rozdíl mezi Havajskými ostrovy (patří USA), Novým Zélandem a ostrovními státy
 • -zemědělské produkty jsou hlavní složkou, rostoucí cestovní ruch

AUSTRÁLIE (Australský svaz)

 • -je svou zeměpisnou polohou osamocenou pevninou vzdálenou od ostatních kontinentů
 • -leží mezi Indickým oceánem a na jihu Tichého oceánu
 • -k Austrálii náleží řada ostrovů, z nichž největší je Tasmánie
 •  -patří mezi ekonomicky vyspělé země
 • -je členem Commonwealthu
 • Rozloha: 7 692 030 km²         =>6. největší stát světa
 • Počet obyvatel:  17 870 000(1994)
 • Hl. město– Canberra( 318 00)
 • -další města: Sydney(3 715 000), Melbourne(3 125 000), Pert(1 960 000), Brisbane(1 370 000)
 • Státní zřízenífederativní stát- konstituční monarchie– s dvoukomorovým parlamentem
 • Řeč: Angličtina
 • Měna: australský dolar
 • Nejdelší řeka– Murray-Darling– 3 780 km

 

-Austrálie je federací 6 států– dvou pevninských a dalších ostrovních teritorií:

 •  Severovýchod- Queensland
 • jihovýchod- Nový Jižní Wales a Viktorie
 • jih- Jižní Austrálie
 • západ- Západní Austrálie
 • ostrovní stát Tasmánie
 • pevninské teritorium- Severní teritorium ( severní a střední Austrálie)

Přírodní poměry:

 • – ostrovní kontinent
 • -omýván vody Indického oceánu, na severu Arafurským, Tichomořským mořem a na jihu Tasmanovo a Korálové moře Tichého oceánu
 • -dále Velký australský záliv

tvoří 3 základní oblasti:

 • Západoaustralské plošiny, jejichž základem je australský štít, má zarovnaný reliéf V její střední části se rozkládají tři rozlehlé pouště – Velká písečná poušť, Gibsonova poušť a Velká Viktoriina poušť
 • Středoaustralská pánev je významnou zásobárnou podzemní vody, jsou tam nížiny, roviny, nadm.výška nepřesahuje 200mnm. Nachází se tady Eyerovo jezero (-16m, deprese)
 • Velké předělové pohoří – největší celek, třetihorní, lemuje celé východní pobřeží a pokračuje na Tasmánii, délka přes 3000km. Nachází se zde nejvyšší hora Austrálie Mt. Kosciusco (2228 m.n.m.), která leží v Australských Alpách

-na severovýchodním pobřeží se nachází Velká útesová bariéra, která je největším korálový útvarem na světě.

Vodstvo:

 • -více než polovina území je bezodotoká
 • -pro vnitrozemí jsou typická koryta řek pouze občas naplněná vodou (creeky)- nedostatek srážek=>jedná se o nejsušší kontinent
 • -vyvinutější říční síť je pouze na jihovýchodě=>Murray s přítokem Darling
 • -jezer je málo a jsou převážně slaná
 • -velký význam mají zásoby podzemních vod z artéských pánví (voda s napjatou hladinou mezi 2 nepropustnými vrstvami – Eyerovo, Torrensovo, Gairndnerovo j.), které zabírají asi třetinu kontinentu
 • -zvláštností kontinentu je tamní fauna a flóra, je odlišná od jiných kontinentů->jsou zde druhy které se jinde nevyskytují, takzvaní endemiti(=vačnatci, ptakopysk, pštros Emu…)
 • -typickou Australskou dřevinou je eukalyptus

Podnebí:

 • -severní Austrálie má tropické podnebí, vliv monzunů
 • -při pobřeží se nachází vlhké tropy s tropickými deštnými lesy, které ve vnitrozemí přecházejí do střídavě vlhkých tropů se savanami
 • -větší část Austrálie leží subtropickém pásu (kontinentální, dlouhé léto, krátce deště)
 • -Austrálii tvoří suché oblasti (aridní oblasti), suché stepi přecházejí do polopouští a pouští
 • -na J Tasmánie zasahuje mírný pás, podobné podnebí je i ve střední části Předělového pohoří
 • -pravidelně sněží pouze v horách na jihovýchodě a na Tasmánii
 • Severozápadní a východní pobřeží sužují občasné záplavy a tajfuny

Obyvatelstvo:

 • – 92%  běloši evropského původu, zbytek jsou přistěhovalci z Asie, Afriky a Oceánie
 • -většina obyvatel žije v klimaticky příznivých oblastech, hlavně na jihovýchodě a jihozápadě (90%) ve vnitrozemí díky přír.podmínkám minimum
 • -původní obyvatelé jsou Australští černoši = australánci z JV Asie, dnes jich tam žije méně než 1%
 • – vysoký je stupeň urbanizace, asi 91% obyvatel žije ve městech na JV
 • -největší město je Sydney se 4 mil. obyv., více než 3 mil. má Melbourne, a více než milion Brisbane, Perth a Adeleide
 • -hustota osídlení činí 2 obyvatele/km2
 • -úředním jazykem je Angličtina
 • -je zde téměř 100% gramotnost

Náboženství:

70% věřících

křesťané, hlavně protestanti, původně přírodní náboženství

Hospodářství:

 • -ekonomicky vyspělý stát
 • -jedná se o průmyslově zemědělský stát
 • vyváží x moc nezpracovává (jako Kanada), hlavní obchodní partner je Japonsko, USA, Evropa, Niz

Průmysl:

 • -základní složkou je těžební průmysl->je to největší zdroj diamantů a opálu, dále se těží bauxit, železná ruda, uran, ropa, černé uhlí, platina
 • -významný je strojírenský průmysl – dopravní prostředky, stavební a těžební stroje,
 • dřevozpracující, potravinářský a textilní
 • -největším obchodním partnerem je Japonsko.

Zemědělství:

 • -orná půda 7% z rozlohy, hlavně u řek
 • převažuje živočišná složka nad rostlinnou (louky, pastviny 50% rozlohy), zejména systém farem s chovem ovcí (12% na světě), který ovlivňují srážky-> z toho vyplývající významný producent vlny (vlhko), vlna a maso (sušší podnebí), maso, mléko (nejsušší podnebí)
 • -z rostlinné složky jsou významnými plodinami tabák, pšenice – obilnice světa, černozemě, vinná réva, cukrová třtina a ovoce
 • -významný je mořský rybolov

Doprava:

 • -železniční, námořní s přístavy Sydney, Melbourne a Newcastle
 • -letecká má hustou síť vnitřních linek a dvě hlavní letiště – Sydney a Melbourne
 • Člen: OSN, Commonwealth

Nový Zéland

 • Rozloha: 267 515 km2
 • Počet obyvatel: 3 550 000
 • Hlavní město:  Wellinghton(260 00)
 • Státní zřízení: konstituční monarchie s jednokomorovým parlamentem
 • Další města– Auckland 895 000, Christchurch 310 000,…
 • Řeč: angličtina,maorština

 

 • -patří do Polynésie, ve 4 horách se oddělil od Austrálie, dnes přes 2000km daleko
 • -2 ostrovy, liší se povrchem i podnebím:
 • Severní ostrov: ostrov ohně, sopky, termální prameny, menší gejzíry, na hranici ohnivého kruhu, pahorkatiny, nížiny, subtropy
 • Jižní ostrov: ostrov ledu, odděluje je Cookův průliv, hory přes 3000mnm, horské ledovce, J Alpy – Mt.Cook 3770. JZ pobřeží – fjordy, S subtropy, střed a J mírný pás
 • -kráterové jezero Taupo-z něhož teče nejdelší řeka  Waikato

Podnebí:

 • – mírné oceánské podnebí a subtropické
 • -pravidelné srážky přesahující 1000 mm za rok, teplá léta, mírné zimy
 • -nejdeštivější jižní ostrov 3000

Obyvatelstvo:

 • -původní Maurové z Polynésie, dnes 1%, počet ob. 3,5 mil. evropané
 • běloši, málo asiatů,
 • -angličtina
 • -75% obyvatel žije na S.ostrově
 • -urbanizace 85%
 • -Auckland, Wellington, Hamilton

Hospodářství:

 • -hodně surovin, Fe,zemní plyn, ropa, č uhlí, Au
 • -zemědělství jako Austrálie-> zemědělství- 10% aktivních obyvatel, existuje pro export, převažuje živočišná-ovce,skot

Průmysl:

 • -né moc velké nerostné bohatství-ale pokryje spotřebu
 • -nejdůležitější zemní plyn, dále zlato,diamanty…
 • -70% vodní elektrárny
 • -nejduležitěší potravinářský prumysl,strojírenství-zemedelské stroje, chemický,…

Doprava:

 • – pravidelná trajektová doprava, dobré silnice,
 • -železniční síť
 • -letecké spojení

Další státy:

Papua- Nová Guinea

 • Rozloha:462 840 km2, P.O= 4 010 000, , H.město=Port Moresby,

Povrch

 • -západní část Tichého oceánu a zaujíma východní část ostrova Nová Guinea a další ostruvky na S
 • -je to seismická oblast, Centrální pohoří prostupuje celým ostrovem(4000m)
 • -řeka Fly-nejdelší, 80% pralesy, nížiny- b ažiny
 • Podnebí-tropické monzunové podnebí, horké a vlhké,

Obyvatelstvo:

 • -hlavně Papuánci a ve vnitrozemí negroidní kmeny, na ostrovech Polynésané,Mikronésané
 • -700 jazyku

Hospodářství:

 • – velké bohatství zlata a mědi. Vývoz, platina, stříbro
 • -2/3 obyvatel zemědělství-banány, čaj, kok.ořechy…

Průmyslpotravinarsky

Salamounovy Ostrovy

 • Rozloha:28 400, P.O=360 000,H.M-Honiara(45000),
 • -je to stát složeny ze sopečných ostuvky-cely pas,90% pokrývají lesy-zemědělství,těžba dřeva
 • -podnebí je horké a vlhké, vysoká teplota i přes srážky
 • -těžba zlata stříbra, platiny

Tuvalu

 • Rozloha24 km2, P.O=9800
 • -jihozápadní část tich.oceánu

Nauru

 • -ozloha 21 km2
 • -stát na jediném ostrově v západní části Tich.oc., těsně od rovníku na jih asi 700km

Karibati

 • Rozloha 894km2
 • -tvořeny 3 ostrovy na rozloze 5mil.km2– Karibati,Rawaki a ostrovy Line

Fidži

 • Rozloha: 18 274 km2,P.O-780 000
 • -tvořeny skupinou osamělých ostrovů v jihozápadní části tich.o, většina sopečného původu
 • -tropické horké podnebý, ničivé cyklony

Vanuata

 • Rozloha:12 190 km2
 • -tvořena 13 většími a desítkami menších ostrovů dávající podobu Y,3/4 povrchu pralesy, sopečné oblasti-činé sopky
 • -3/4obyvatel v zemědělství

Tonga:

 • -rozloha: 780 km2
 • -ostrov v jihozápadní části tich.oceánu, konstituční monarchie

Samoa:

 • Rozloha: 2831 km2
 • -tvořena devíti ostrovy obydleny pouze 4- Upolu,Savaii,Apolima a Makano
 • Hornaté vnitrozemí, nížinaté pobřeží, tropické podnebí
 • -1/2 lidí v zemědělství-palmové oleje, papája, kokosy, kopry
 • -vzrůstá lehký průmysl-dva přístavy

reklama