Reklama:

Karel Kryl - Kníška Karla Kryla

 

 

1. Obecná charakteristika textu

a) lehce lyrizovaná epika, písňové texty- básnická skladba, určená ke zpěvu, typická je prostota vyjádření, přesný hudební rytmus, rým a pravidelná sloka, často se objevuje refrén

b) česká poválečná literatura, samizdat a exil, 70. a 80. léta 20. stol.

2. Hlavní myšlenka díla

 • Vyjádření vlastního názoru na dobu
 • kritika doby
 • alegorické vyjádření znechucení nad soudobými poměry; u milostné poezie ukazuje vlastní nitro, pocity a dojmy.
 • jeho texty jsou namířeny proti násilí v jakékoli podobě, proti neoprávněným agresím
 • zamýšlí se i nad základními lidskými hodnotami a právy člověka, které byly často v průběhu dějin ničeny a pošlapány

3. Tematická výstavba

 • Jedná se o milostné i politicky angažované básně

Milostné:

 • Kateřina
 • Elena
 • Píseň pro Zuzanu
 • Hanina
 • Balada Manoně
 • Zpívání pro Miss Blanche
 • Prsten s Kamejí

Politicky angažované:

 • Bratříčku, zavírej vrátka
 • Ruská ruleta
 • Bratři- Zde je zdůrazněn protest proti vstupu vojsk v srpnu 1968 na naše území.

Zhudebněny:

 • Nevidomá dívka
 • Král a klaun
 • Anděl
 • Pieta
 • Morituri te salutant
 • Píseň neznámého vojína
 • Salome
 • Bratříčku, zavírej vrátka
 • Veličenstvo kat
Reklama:

4. Kompoziční výstavba

 • Střídavý verš
 • pravidelný rytmus vhodný pro písně
 • Tuto knihu doplnil o své ilustrace, které se však nenachází ve všech výtiscích, které byli publikovány.
 • některé básně vypráví z pohledu ženy - Gulášová polífka

5. Jazyková výstavba

 • bohatá slovní zásoba
 • mnoho obrazných vyjádření
 • metafory
 • metonymie
 • zvukomalba
 • hyperboly
 • občas užití vulgarismu
 • spisovná čeština
 • ruské výrazy - báseň Bratři
 • latinské citáty - Inter arma silent Musae
 • archaismy i knižní výrazy
 • přechodníky
 • slučovací spojky- spontánní promluva- i sádrovou bystu/ i slova jež slýcháš/i vzduch který dýcháš

6. Literárněhistorický kontext

a) literatura po roce 1945

 • 1960-1971 – Kryl je aktivní zejména po roce 1968, kdy v emigraci reaguje na okupaci Československa svými protestsongy
 • autoři reagují na válku
 • literární skupiny- Skupina 42

Květen

 • kolem časopisu Host do domu
 • v literatuře- dogmatismus (strnulé myšlení, neochota o věcech diskutovat), schematismus (šablonovitost, víme, jak se bude postava vyvíjet)
 • mnozí autoři kritizováni, nesměli publikovat, desítky z nich byli v tzv. monstr procesech odsouzeni k vězení nebo trestu smrti

po smrti Stalina- liberalizace literatury

 • konec 50. let- Semafor, divadlo Na Zábradlí

1967- 1968 – tzv. pražské jaro

 • vrchol volnosti

70. léta- normalizace

 • oficiální, samizdatová a exilová literatura- omezení literatury

po listopadu 1989 došlo k zásadnímu zvratu

 • skončila totalita

b) poezie v době okupace

 • Jiří Orten (Deníky Jiřího Ortena, Ohnice)
 • Skupina 42- hledání smyslu lidské existence, užívají civilní styl bez metafor, vše vyjadřují přímo- Ivan Blatný( Pomocná škola Bixley), Josef Kainar( Nové mýty), Jiří Kolář( Prométheova játra)

Květen

 • poezie všedního dne, která se snažila ukázat život v jeho každodenních problémech, snažili se zrušit patetický tón dřívější tvorby- Miroslav Holub(Kam teče krev), Karel Šiktanc( Jak se trhá srdce), Jiří Šotola( Podzimníček)
 • tendenční poezie (oslavuje rodnou zemi, mír)- Vítězslav Nezval (Zpěv míru), František Hrubín (Hirošima, Proměna)
 • Host do domu- bilancující poezie, smysl života- Oldřich Mikulášek(Ortely a milosti), Jan Skácel(Co zbylo z anděla)
 • experimentální poezie- Jiří Kolář, Josef Hiršal, Ivan Wernisch
 • beatnici- Václav Hrabě(Blues pro bláznivou holku), Antonín Brousek
 • underground- alternativní kultura, navazují na antikulturní vzpouru umělců v Západě v 60.letech- Ivan Martin Jirous( Magorovy labutí písně), Egon Bondy( Invalidní sourozenci), Václav Havel
 • mladí básníci- Jáchym Topol(Miluju tě k zbláznění), Zdeněk Rotrekl, J.H.Krchovský(Noci, po nichž nepřichází ráno)

c) písničkáři

 • Vladimír Merta- P. S.; Balades de Prague
 • Jaroslav Hutka- Stůj, břízo zelená
 • Vlastimil Třešňák- Zeměměřič; Koh-I-Noor
 • Jaromír Nohavica- Divné století, Moje smutné srdce, Darmoděj
 • Pavel Dobeš
 • Ivo Jahelka
 • Jiří Dědeček

7.Autor

 • skladatel
 • písničkář
 • grafik
 • po roce 1969 emigroval
 • žil v Mnichově
 • pracoval v rozhlasové stanici Svobodná Evropa
 • po listopadu 1989 se vrátil, ale byl nespokojený, vrátil se do Německa, zemřel na infarkt
 • vyjadřuje protest a zoufalství z událostí ze srpna 1968, je cynický, satirický, vulgární
 • drsné, reálné texty
 • ovlivněn francouzským šansonem

Další díla:

 1. Bratříčku, zavírej vrátka
 2. Rakovina
 3. Maškary

8. Inspirace literárním dílem

 • Daniel Landa – znovu nazpíval některé z písní Karla Kryla- např. Morituri te salutant